• Jan-Willy Andersson och Berzelii Vård och Omsorgs ägare Marianne Lindblad klippte band.
  • Ny vy där gamla Ekhagaskolan låg förr i tiden.

Ett nytt område växer fram

Nu har man invigt det senaste tillskottet av vårdbostäder i Linköping. Bostäderna ligger på en ny gata som heter Ekollongatan men för de flesta infödda linköpingsbor är området förknippat med den gamla anrika Ekhagaskolan.

Vårdboendet ligger inbäddat i ett område som erbjuder uteplatser, boulebana och en liten spa avdelning. Den lokala utföraren Berzelii vård och omsorg har sedan slutet av 90-talet bedrivit vård och omsorg i Östergötland men i Linköping innebär den här etableringen lite av en come back. Botrygg AB har byggt boendet på uppdrag av kommunen.

Maten lagas på plats

I augusti öppnade det nya vårdboende för äldre i Ekhaga på uppdrag av Linköpings kommun. Boendet har 39 lägenheter, 19 lägenheter för ålderdomshem och 20 lägenheter för personer med demensdiagnos.

– Det här är jätte roligt jag är imponerad och jag är glad att få tillbaka Berzelii vård och omsorg på banan för det var ju de som införde att tillaga maten på plats i modern tid, säger kommunalråd Jan-Willy Andersson som höll invigningstalet också promotade en vernissage för att visa den rika konsten på boendet.

Mycket på gång

Vårdboendet är indelat i fyra gruppbostäder med cirka tio lägenheter vardera med gemensamma utrymmen som kök och allrum. Möjlighet finns för makar att bo tillsammans i dubblett lägenheter. Ägare Berzelii vård och omsorg till är Marianne Lindblad som har arbetat inom vården sedan slutet av 70-talet.

– Det är kul att man bygger i Linköping för det är inte så många städer som bygger nya äldreboende nu för tiden och det märks att det behövs för det har flyttat in 39 boende på bara några veckor, säger Marianne Lindblad.

Äldreboomen

Andelen äldre i Linköping ökar och därmed ökar även behovet och efterfrågan på vårdboende. Äldrenämnden har beslutat om utbyggnad av flera vårdbostäder de närmaste åren.

I äldrenämndens budget och flerårsplan finns med utbyggnad av ytterligare vårdboenden. I Sandrinoparken finns en plan för 50 nya platser. Utbyggnaden beräknas bli klar 2015. I det framtida Vallastaden finns beslut om en utbyggnad på 30 platser som beräknas vara klara 2016. I Majelden finns beslut om en utbyggnad. Även dessa platser beräknas stå klara under 2016.