• Niklas Hallkvist är den som håller i trådarna kring bygget av Flustret. Foto: Jerry Prütz
  • Anders Hjalmarson och Thomas Persson Vinnersten hade skickat in det vinnande förslaget. Foto: Jerry Prütz

Ett parkeringshus som inte är ett parkeringshus

Det häftigaste huset i hela Vallastaden kommer att bli ett multihus med, bland annat, parkeringsdäck, biltvätt och sopsortering som nu börjar byggas. Namnet på huset avgjordes efter en namntävling utlyst av kommunens parkeringsbolag Dukaten. Det vinnande namnet blev Flustret med anledning av de bikupor som kommer att finnas på husets tak.

Ett parkeringshus som inte är ett parkeringshus är det mantra som fastighetsbolaget St Kors Johan Kristiansson återkommer till under sitt korta och kärnfulla tal under skärtorsdagen och det spadtag som skulle tas för att markera startskottet för det multihus som nu byggs vid infarten till Vallastaden. Att huset blir stort, det förstår man ganska direkt och bekräftas av projektledaren Niklas Hallkvist på Sweco.

Stort och högt

– Det blir ett riktigt stort hus på, i runda tal, 8 000 kvadratmeter. Parkeringshuset får plats för drygt 315 bilar men kommer även att innehålla en biltvätt, sopsorteringsstation och en biodling på taket. Dessutom kommer det att finnas en inbyggd transformatorstation vilket går helt i linje med hur man vill ha den nya stadsdelen. Det kanske bästa är dock den solpanel som finns helt integrerad husets fasad, något som är väldigt ovanligt, då man vanligen först bygger huset och därefter sätter upp solpaneler.

Fluster på taket

– Verkligen jätteroligt att få vara en del av det här bygget som nu sätts igång. I augusti 2017 kommer du att kunna parkera bilen här för då ska det vara klart, avslutar Niklas Hallkvist, projektledare på Sweco.

Namnet på huset kom till efter en namntävling som utlysts av Dukaten och motiveringen löd som följer " Det vinnande förslaget har en sinnrik koppling till multihusets funktion som entré till Vallastaden. Förslaget knyter även an till den ekologiska hållbarhet som präglar området och har inspirerats av den biodling som planeras på multihusets tak. Huset heter Flustret - som ingången till en bikupa kallas". Det var Anders Hjalmarson och Thomas Persson Vinnersten som hade skickat in det som förslag och blev därmed båda vinnare av namntävlingen.

Fakta om Flustret

315 p-platser, alla förberedda för laddstolpar

Fasader med tunnfilmssolceller som beräknas generera 55 MWh el per år, motsvarande 11 villors hushållsel

Transformatorstation

Sopsugsterminal

Bredbandsnod för området

Återvinningsrum

Biltvätt

Möjlighet för biodling på taket

Huset är ritat av AG Arkitekter