• Elias Aguirre ser Vallastaden växa fram. Foto: Max Elofsson

Ett projekt som visar vägen

Elias Aguirre, samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Linköping, har självklart stora förhoppningar med Vallastaden.

När den nya stadsdelen står klar hoppas han att den kommer att öka stadens attraktionsvärde och att fler än Linköpingsborna kan dra nya lärdomar.

Hoppade in

När Elias Aguirre tillträdde ordförandeskapet för snart två och ett halvt år sedan övertog han planerna på att bygga upp den nya stadsdelen Vallastaden. Att hoppa in mitt i ett pågående projekt av den här digniteten såg han som en riktigt stor utmaning.

– Mycket arbete var redan gjort men en hel del återstod också. Allt har hänt på en ganska kort tid och på ett relativt ovanligt sätt, säger Elias Aguirre. Konceptet för Vallastaden är framtaget genom en arkitekttävling. Detaljplanen gjordes sedan utifrån det vinnande tävlingsbidraget

Sätter avtryck

– Hela Linköping växer nu i rask takt och varje utbyggnadsprojekt kräver noggrann planering när det gäller bostäder, vägar och övrig infrastruktur. Dessutom är det viktigt att vi bygger varierat så att det inte uppstår sådana miljonprogram som vi har sett tidigare, menar Elias Aguirre.

Linköpings kommun ser överlag mycket positivt på projektet Vallastaden. Det är en fantastisk möjlighet att visa vad kommunen kan åstadkomma på samhällsbyggnadssidan. Hela satsningen är ett proaktivt inlägg i samhällsbyggnadsdebatten och ambitionen är att göra ett nationellt avtryck.

– Nu börjar vi känna att vi har kommit en bra bit på väg. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna genomföra ett mycket uppskattat bo- och samhällsexpo i september. Samtidigt är vår förhoppning att Vallastaden kommer att förbli ett populärt besöksmål i många år, även efter expot. En förväntan är också att många av expobesökarna ska upptäcka resten av Linköping, säger Elias.

Linköping visar vägen

Vallastaden byggs i två etapper. Den första som innefattar 1000 nya bostäder beräknas vara klar till expot i september. Med den andra etappen tillkommer sedan ytterligare 500 bostäder.

– När vi i framtiden betraktar Vallastaden tror jag att vi ser en stadsdel som var före sin tid. Jag hoppas också att många har tagit efter det vi i Linköping har banat väg för, avlutar Elias.