• Det är ju bättre att titta på ambulansen än att åka akut i den. Foto: Tommy Pettersson
  • Anders Senestad framför Nallesjukhuset där läkarstudenter träffade barnen. Foto: Tommy Pettersson
  • Ulrika Ohlson fanns på plats och svarade på frågor. Foto: Tommy Pettersson

Ett stycke sjukvårdsutveckling

Östergötlands läns landsting första landsting öppnades klockan t10 00 måndagen den 21:e september 1863 i, hör och häpna, Stora hotellets festsal. I festsalen höll man sina sammanträden de första femtio åren

Nu har det gått 150 år sedan dess och sjukvården har ju onekligen hunnit att utvecklas lite grann sedan den tiden. Idag är landstinget i Östergötland det fjärde största i landet och man har en befolkning på drygt 430 000 som kan dra nytta av dess tjänster. Sjukvård är något självklart och omtvistat. Däremot har debatternas vågor gått höga huruvida driften ska var privaträttslig eller offentlig. Hur som helst betalar vi landstingskatten utan att knota. Vem vet förr eller senare kan man ju tvingas ta del av tjänsterna.

Innehåll eller form

 Landstinget i Östergötland är som alla andra landsting och primärkommuner en produkt av den vilja som människor visar lokalt att gå  samman och utföra verksamhet som man inte kan göra själv. I lördag firade landstinget sin 150 åriga levnadsbana och  man för den skull ett öppet hus på Lilla torget i Linköping där man visade upp ett axplock av sin verksamhet. Dessutom presenterads jubileumsboken ”Några glimtar från i går till i dag”.

– År 1863 hade landstinget sitt första möte och boken tar upp glimtar och djupdykningar i vad som hänt sedan dess. På de 150 sidorna finns en stor variation av bilder, personberättelser och rapporter från platser och händelser. Vi vill inte ge en tung historiebeskrivning, utan låter medarbetare komma till tals, liksom journalister och ett antal politiker, säger Anders Senestad, ordförande i landstingsfullmäktige som också  svarade på allmänhetens frågor om bland annat nybyggnationen som pågår, valfrihetsfrågor och sjukvårdens möjligheter att möta vår åldrande befolkning i länet.

 – Första stora nybyggnation på US var väl 1995 men nu är det ju ännu större byggnation igång. Intressant är också att vår första kull från Hälsouniversitetet började 1986 och gick ut 1992.

En tidsresa

Hela utvecklingen visas på en tidsaxel i boken där Lasarettet i Finspång öppnar 1880, Länslasarettet i Linköping byggs färdigt 1895, och Folktandvården startar i Östergötland 1939. Berättelsen slutar inte i år 2013, utan fortsätter med de stora satsningar som nu görs på Framtidens sjukhus på Universitetssjukhuset i Linköping, utbyggnaden av Vrinnevisjukhuset i Norrköping och rättspsykiatrin i Vadstena.

 – Det är klart att många känner till landstinget. Vi visar upp landstingets alla verksamheter här idag som till exempel 1177.se och blodgivarverksamhen och donationer sedan vill vi ju visa upp vår spetsverksamhet också,säger Ulrika Ohlson kommunikationschef på landstinget.