Ett tätare, rundare och mer sammanhållet Linköping

Socialdemokraterna lovar att bygga bort bostadsbristen

Att bygga bort bostadsbristen är angeläget för den styrande koalitionen S, MP, och FP. För att detta ska uppnås behövs ett tillskott på 1 000 bostäder per år. Under 2015 förväntas dock antalet lägenheter bli betydligt fler än så.
Anna Bertilsson är samhällsbyggnadsdirektör i Linköping sedan några år tillbaka och under gårdagen lade hon fram flera punkter för hur staden och kommunen ska möta det stora bostadsbehov som finns.

I det förslag som Anna Bertilsson nu lägger fram finns det med att man ska ge prognos för att det ska byggas minst 1 000 bostäder per år, att det ska startas planprogram, att man ska stödja översiktsplanens intentioner samt att man dessutom ska stödja en variation av upplåtelseformer. Anna Bertilsson presenterar även en planprioritering för 16 områden i och omkring Linköping där Skäggetorp sticker ut men även de 750 bostäderna på Södra Ekkällan blir ett välkommet tillskott i bostadsbristens Linköping.

– Vi vill bygga och göra Linköping tätare, rundare och mer sammanhållet, menar Anna Bertilsson.

S tar krafttag

– Nu tar vi krafttag mot bostadsbristen. I dag lyfter vi frågan om beslut om start av detaljplaner för 2 100 bostäder under 2015 samt start av programarbete för ytterligare 1 000 bostäder. Det innebär totalt 3 100 bostäder 2105, säger byggansvarigt kommunalråd Kristina Edlund.

– För att unga ska kunna flytta hemifrån, studenter ska välja att studera i Linköping och för att företag ska kunna rekrytera och expandera behövs bostäder. Att kunna erbjuda tillräckligt med bostäder är en avgörande framtidsfråga för Linköping. Därför känns det väldigt roligt och tillfredsställande att vi kan göra denna rivstart, fortsätter hon.

Bygger stad

– Vi höjer ambitionen rejält för bostadsbyggandet i Linköping för att bygga bort bostadsbristen, säger Kristina Edlund. Men vi gör så mycket mer, vi bygger stad. Inifrån centrala Linköping med den spännande utvecklingen av Folkungavallen och med Djurgårdsgatan som ska bli en stadsgata med fler bostäder till Skäggetorp, där vi planerar för upprustning, fler bostäder och social integration.