• Kommunalråden har del att propagera för. Foto: Tommy Pettersson

Europakorridorens kontor i Linköping

Nu har kommunen inlett sina möten med Sverigeförhandlingen angående det bud man nyligen fick i handen. Man går nu också fram gemensamt både majoritet och minoritet i övertygelsen att kommunfullmäktiges vilja ska speglas i slutresultatet efter förhandlingarna.

Kommunen måste lämna sitt svar till Sverigeförhandlingens senast 15 mars.

Kämpar på

De absoluta viktigaste politiska frågorna kring Ostlänkens status idag är kostnader, tidsplan, stationslägen för en del kommuner. Men höghastighetsbanans var eller icke var har ifrågasatts av en del elefanter i rummet. Debatten sätter naturligtvis press på regeringen som ska hålla i plånboken.

– Det känns bra att förhandlingarna startar nu och det kommer bli intensiva förhandlingar under den närmaste tiden. Ostlänken är den etapp av de nya stambanorna som har kommit längst i planeringen. Sträckan Järna - Linköping ligger inne med tillåtlighetsansökan för beslut hos regeringen., säger kommundirektör Peder Brandt och kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund flikar in.

– Ostlänken är beslutad i nationell plan och vi vill att tidsplanen följs. Kommuner och investerare måste kunna planera långsiktigt. Vi har redan lagt ned stora planeringsresurser på detta. Därför är det rimligt att Ostlänken är den etapp som byggs först, säger Edlund som tillsammans med Peder Brand ska representera kommunen i förhandlingarna.

Stickspår eller Tunnel

Huruvida lokalpolitikerna gett upp ambitionerna på att få ett stationsläge under jord råder det delade meningar om men det lär bli hårda förhandlingar med Trafikverket och Sverigeförhandlingen om hur passagen genom Linköping ska lösas. Ett projekt som är beroende av hur det går med Södra stambanans fortsatta äventyr är den så kalla de Europakorridoren.

Ny vd nytt kontor

Europakorridoren är en ideell förening som består av kommuner, städer, län och andra regionala företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland. De svenska intressenterna äger solidariskt Europakorridoren AB. Föreningens och bolagets syfte är att verka för att Europakorridoren byggs ut. Målet är också att föra Sverige och Skandinavien närmare Europa genom att knyta samman vårt höghastighetsnät med Europas. Nyligen blev det klart att Katarina Svärdh blir ny vd för Europakorridoren.

– Jag är glad över att vi kunnat rekrytera Katarina Svärdh. Hon har ett brett nätverk och erfarenheter från SKL, Östsam bland annat. Vi får en person som har ett kunnande som kan få fart på bolaget, säger Europakorridorens ordförande Paul Lindvall och berättar samtidigt att man flyttar bolagets kontor till Linköping i Nulinks lokaler.