• Landshövdingen hade samlat alla Östgötakommuner för att komma överens om samarbete kring flyktingmottagande. Foto: Lina Carlsson

Evakueringsboende på Limmernäs öppnas

Samtidigt som regeringen presenterade kommande lagstiftning, som man genom en blocköverskridande uppgörelse har snickrat fram om flyktingmottagandet, träffades en frivillig regional överenskommelse om integration mellan Östgötakommunerna och länsstyrelsen.
Men det var inte slut med nyheterna inom flyktingområdet med detta. Några timmar senare meddelade Linköpings kommun att man inom kort kommer att öppna ett boende med 56 evakueringsplatser för asylsökande. Boendet placeras på Limmernäs lägergård, som kommunen hyr av en frikyrklig organisation.

Alla var där

Alla kommunstyrelseordföranden från länets kommuner träffades igår på Linköpings slott för att diskutera den nya regionala överenskommelsen om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland, ”Etablering i utveckling 2020”.

– Överenskommelsen mellan de statliga myndigheterna Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Länsstyrelsen Östergötland, kommunerna och Region Östergötland är av stor vikt för att uppnå ett jämnt fördelat mottagande i länet.

Det regionala samarbetet är högst angeläget och den regionala överenskommelsen av stor betydelse. Integrationen av nyanlända betyder både utmaningar och stora möjligheter för Sverige.

För att lyckas på bästa sätt på länsnivå och kommunal nivå behöver vi samverka med våra olika kunskaper, insatser och resurser, menar landshövding Elisabeth Nilsson.

Flyktingboende öppnas på kursgård

På begäran av Migrationsverket har Linköpings kommun kartlagt och efterfrågat möjliga boenden för asylsökande. Det har bland annat resulterat i att Baptisternas Östgötadistrikt erbjudit sig att hyra ut sin lägergård Limmernäs.

– Vi är mycket tacksamma för erbjudandet och samtidigt glada för att Linköpings kommun kan hjälpa till i den svåra situation Sverige och flyktingarna befinner sig i.

Det behövs fler platser och vi hoppas efter hand hitta fler lämpliga boenden, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund som också på mötet med landshövdingen berättade om kommunens nya och kraftfulla insatser på flyktingområdet.

Migrationsverket styr

Boendet i Limmernäs kommer att vara bemannat av kommunen dygnet runt. Det blir kommunens utförare Leanlink kommer att stå för matleveranser man kommer också att anlita vaktbolag för tillsyn av boendet.

Det är Migrationsverket som väljer ut gruppen som kommer och de kommer att vara registrerade som asylsökande. Både vuxna och familjer kan komma. Enligt planeringen blir alla 56 platser belagda samtidigt. Målsättningen är att det ska vara en kort vistelsetid.

Därefter ska de asylsökande komma till ett asylboende, som Migrationsverket ansvarar för. Migrationsverket kan avisera om förlängning av den nu lämnade begäran, vilket innebär att det kan komma en ny grupp om 56 personer efter att den första gruppen har lämnat Limmernäs.

Migrationsverket betalar ut dagersättning till de boende och kommer också att ersätta kommunen för dess kostnader.