• Cecilia Gyllenberg Bergfasth, flankerad av Karin Olanders, har fattat beslut om ett tilläggsanslag till Kulturskolan. Foto: Tommy Pettersson

Extramiljoner till Kulturskolan

Från förste juli i år tar kultur- och fritidsnämnden över ansvaret för Linköpings kulturskola och i höst ska personalen bland annat få utbildning i metoden El Sistema.

För 2016 finns 500 000 kronor avsatta men Kultur- och fritidsnämnden begärde ett tilläggsanslag på 3.5 miljoner för kompetensutveckling och provverksamhet med El Sistema-inspirerade arbetsmetoder för 2016-2018. Utbildning, införande och uppföljning står på agendan.

Delegationsbeslut

Ordförande, Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, har fattat ett beslut på delegation om att begära tilläggsanslaget från kommunstyrelsens markeringsmedel för sammanhållen stad.

Fokus för arbetsmetoden El Sistema är barn och ungdomar i socialt utsatta områden. Undervisningen sker i nära samarbete med förskolor och skolor i områdena. El Sistema-inspirerade arbetsmetoder kommer att användas inom samtliga uttrycksformer (idag musik, dans, teater, bild och form).

– Arbetet med El Sistema har på andra orter visat sig väldigt framgångsrikt för att nå barn som inte hittar till Kulturskolan i vanliga fall, så vi ser det som en viktig del i att se till att alla barn får möjligheten att lära sig spela instrument, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth.

En provverksamhet av El Sistema-inspirerade arbetsmetoder ska genomföras till och med 2018 för att sedan utvärderas.