Få anmälda brott klaras upp

Antalet anmälda brott sjunker i Linköping enligt ny statistik. Detta kan ha olika orsaker men polisen är oroad över att det sprids en bild av att det är överhopade av arbete och inte har tid för den lilla människan.

Ann Christine Rehnström är gruppchef hos Linköpingspolisen och hon är oroad av att hon allt som oftast får höra av personer man kommer i kontakt med att man tycker inte att det är någon idé att ringa polisen för att "de har ändå inte tid".

Djupt oroande

– Denna bild av vår verksamhet är självklart djupt oroande och även inte riktigt med verkligheten överensstämmande. Likväl är den ganska svår att tvätta bort. Självklart har vi tid för alla som vill anmäla ett brott och det är även vår skyldighet att ta upp en anmälan om ett brott. Sedan är det vårt jobb att utreda vad som hänt, lämna över vår utredning till en åklagare och sedan, till sist, är det Tingsrättens sak att avgöra fallet och utdöma ett straff, menar Ann Christine Rehnström då vi prats vid i samband med att ny statistik visar att de anmälda brotten minskat med 241 stycken i Linköpings kommun.

Glädjande

– Det är självklart glädjande att antalet anmälda brott minskat även om det inte direkt påverkar vårt dagliga arbete och där känns inflödet av ärenden konstant skulle jag vilja påstå, menar Ann Christine Rehnström vidare samtidigt som hon menar att bilden av polisens arbete är missvisande och att de poliser man möter ute på gatan gör ett gediget och bra arbete samt att varje polisman och kvinna har ett starkt engagemang. Sedan är det upp till andra inom kåren att försöka ändra den felaktiga bilden av hur polisen arbetar.

Fortsatt låg procent

– Att sedan uppklaringsprocenten är fortsatt låg, mellan 16 och 20 procent, är självklart inte bra. Sedan ställer domstolen, ibland, väldigt höga krav på oss och det underlag som vi ska presentera för att få en fällande dom, fortsätter Ann Christine Rehnström. Att färre brott anmäls i de områden som där det finns en social oro.