• Carina Boberg säger att de kommunala skolorna erbjuder ett koncept som inte alla friskolor kan. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Få söker yrkesförberedande program

Den 18 augusti är det dags. Då börjar höstterminen för gymnasieeleverna. I år har flest sökt till samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet, medan få elever sökte till de yrkesförberedande programmen.

Totalt har 2021 elever sökt till gymnasiet i år, och 1640 kom in på sitt förstahandsval. Ungefär 32 procent har sökt till de yrkesförberedande programmen. Många sökte till bygg- och anläggningsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. På de högskoleförberedande programmen är samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet mest populära.

– Samhällsvetenskapsprogrammet är ett av de programmen som leder mer till arbetslösenhet, för att du måste gå vidare till högskolan. Om du är osäker på vad du vill göra har du ingen grund. Om du har gått på ett yrkesförberedande program har du ett yrke, och sedan kan du komplettera med kärnämnen om du vill jobba med något annat, menar Carina Boberg som är ordförande i bildningsnämnden.

Få sökte till Jensen gymnasium

Cirka 30 procent har sökt till friskolor. Enligt ansökningssiffrorna i maj hade Jensen gymnasium 17 sökande till 70 platser.

– Jag brukar säga att de kommunala skolorna erbjuder ett koncept som inte alla friskolor kan. Som elevhälsovård, bibliotek och skolmat, berättar Carina Boberg.

Carina Boberg säger dock att det går bra för några friskolor, exempelvis Klara Gymnasium. Och ingen friskola har signalerat att de har för stora problem.

Folkungaskolan mest populär

Folkungaskolan är den populäraste skolan med mest antal reserver.

– Det är fantastiskt att våra skolor håller så hög kvalitet, säger Eva Holm, biträdande bildningschef.

Enligt ansökningssiffrorna i maj sökte 171 till samhällsvetenskapsprogrammet på Folkungaskolan, programmet har 144 platser.

– Man försöker ta in så många elever som man kan, men trots det står många elever fortfarande i kö, säger Eva Holm.

Eva Holm berättar att flera personer inte söker till ett särskilt program, utan till en skola. Många har både sitt förstahands- och andrahandsval på samma skola.