• Sofia Saiady och Beatrice Berlemo tar ansvaret som faddrar på allvar. Foto: Kajsa Nilsson

Faddrararna är redo för nollningsveckan

Den organiserade nollningen på universitetet har smittat av sig till gymnasieskolorna. Nästa vecka drar gymnasienollningen igång och på Folkungaskolan är förberedelserna snart klara.

– Vi har varit på många möten tillsammans med rektorn. Där har vi fått höra vad vi ska tänka på, bland annat att inte ha för grova lekar, undvika sexuella anspelningar och att vi måste acceptera ett nej, säger Sofia Saiady som är en utav faddrarna för de nya eleverna inom Samhällsvetenskapliga programmet med beteendevetenskaplig inriktning samt Spetsutbildningen inom hållbar utveckling.

Medvetna om risker

Faddrarna är medvetna om vilka risker det finns med nollning, och att det ofta förekommer stor alkoholkonsumtion.

– Vi vet att många vill dricka alkohol under nollningskvällarna och för säkerhets skull ska vi göra telefonlistor så att vi kan nå elevernas föräldrar om det skulle hända någonting. Det är jätteviktigt att de kan komma hem på ett säkert sätt, säger hon.

Nyktra faddrar

– Under dagarna är det skolan som tar ansvar för eleverna men under kvällsaktiviteterna är det vi faddrar. Jag vill att vi ska uppfattas som ansvarsfulla ute på stan, därför dricker vi inte alkohol under nollningen. Jag tänker mig in i föräldrarnas situation och skulle inte känna mig trygg om faddrarna var påverkade av alkohol, säger Beatrice Berlemo.

Mammor och pappor

För att minimera utanförskap har ”mammor” och ”pappor” utsetts i fadderklassen.

– Om vi märker att någon är utanför eller att han eller hon inte vill vara med så finns mammorna och papporna där för att prata med dem, säger Sofia.

Gemensamt med de andra klasserna på Folkungaskolan ska ett antal aktiviteter genomföras, bland annat en sångtävling och femkamp. Totalt pågår nollningen under en vecka.