• Ordföranden Peter Berry. Foto: Stefan Hedström
  • Fågelskådning vid Missionskyrkan. Foto: Stefan Hedström

Fågelskådning mer än bara hobby

Fågelklubb för alla

Linköpings Fågelklubb är inte bara djupt engagerade i fåglar, de fyller även en samhällsnyttig funktion.

Tanken med klubben är att locka människor, nybörjare och rutinerade, gamla som unga, att vilja gå med i klubben och ta del av deras digra program kring fågelskådning.

Två grupper

Den första gruppen fågelskådare är intresserade både från klubben och ur den breda allmänheten. Den verksamheten sker oftast kvällstid och på helger. Den andra gruppen är daglediga, främst pensionärer, som fågelskådar samtliga tider.

– Vi började med det för ett par år sedan och det har ökat enormt sedan dess. De skådar både i närområdet och utanför, berättar Peter Berry, ordförande för Linköpings Fågelklubb.

Fiskgjusen

Varje år görs en statlig ornitologisk inventering där Linköpings Fågelklubb rycker in ideellt. Detta år är det fiskgjusen som ska räknas, nästa gång gör man jämförelser med hur talrik arten är om 10-15 år.

– Det vi gör är att kolla häckningar, hur många ungar har kläcks, hur många bon det finns, säger Peter Berry.

Rariteter

Självklart är de unika fåglarna är en viktig del av hobbyn, då äran står på spel.

- När man hittar en ovanlig fågel är det viktigt att man dokumenterar platsen ordentligt! Många som läser om upptäckten åker nämligen direkt till platsen när det kommer upp på hemsidan, så har man ljugit eller dokumenterat dåligt får man skämmas ordentligt, ler Peter Berry och fortsätter, till vår hjälp har vi optik som kameror och kikare.

Tävlingar

Det anordnas åtskilliga tävlingar inom fågelskådning.

– Det handlar framför allt om gemenskap och och att ha trevligt tillsammans kring ett intresse. Tävlingarna kan till exempel gå ut på att man ska hitta så många olika arter som möjligt under ett dygn, säger Peter Berry.