• Kan digitala bok- och mediebussar öka invånarnas delaktighet? Foto: Tommy Pettersson

Får 300 000 till digital mediebuss

Projektet Digital Mediebuss, Östergötlands läns landsting får 300 000 kronor av Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet.

I den aktuella omgången får 11 planeringsprojekt, 12 utvecklingsprojekt och 7 införandeprojekt stöd med sammanlagt 21 miljoner kronor.

Öka delaktighet

Region Östergötland och Regionbiblioteket i Östergötland har i hård konkurrens blivit beviljade medel från Vinnova till en förstudie om digitala mediebussar på biblioteken i Östergötland, under 2016.

Regionbiblioteket är projektägare och projektpartners är Länsstyrelsen i Östergötland, Handikappföreningarna i Östergötland, Linköpings universitet genom institutet för datavetenskap och institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Biblioteken i Motala, Norrköping och Linköping.

Att öppna hyllorna på biblioteken var ett viktigt steg för att ge människor fri tillgång till kunskap och information, med bokbussar nåddes alltfler allt längre bort. Lika viktigt som det var att öppna hyllorna, lika viktigt är det idag att biblioteken öppnar dörrarna på vid gavel till den digitala världen.

Syftet med förstudien är att genom kartläggning, benchmarking och idédesign undersöka möjligheterna att utveckla tre befintliga bokbussar till digitala mediebussar samt att ta fram ett förslag på hur en regional mediebuss kan utvecklas för Östergötland för att göra fler invånare i Östergötland digitalt delaktiga.

– Innovation erbjuder nya lösningar på välfärdens utmaningar och vi stödjer projekt i alla mognadsfaser, från planering av innovativa idéer till utveckling och användning av nyskapande lösningar. Projekten har stor potential att bidra både till bättre samhällsservice och ökad ekonomisk effektivitet, säger Nina Widmark, ansvarig på Vinnova.

Användarperspektiv

Regionbiblioteket har sedan mitten av 2000-talet koordinerat en mängd olika projekt som handlat om digital delaktighet utifrån ett användarperspektiv.

Kostnadseffektiv registrering av tömda sopkärl, en modell för schemaläggning av parallella operationssalar och målgruppsanpassad hälsokommunikation för att öka vaccinationsgraden bland barn i områden med låg vaccinationstäckning. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

Projekten får finansiering genom utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet, där kommuner, landsting, statliga myndigheter och andra aktörer får stöd för att planera, utveckla eller införa behovsdrivna innovativa lösningar i sina verksamheter.