Färre sägs upp

Det är betydligt färre privatanställda arbetare som får omställningsstöd via Trygghetsfonden TSL i januari 2014 än motsvarande månad 2013. Nu pekar allt på ett minskat inflöde av uppsagda under de kommande månaderna.

Tiden i omställning och arbetslöshet, ökade successivt under hela 201 men minskade i januari markant och indikerar på en förbättrad arbetsmarknad för de privatanställda arbetarna. En del av förbättringen förklaras av att färre sägs upp, en annan delförklaring är att andra sektorer i arbetsmarknaden, offentlig verksamhet, efterfrågat arbetskraft vilket inneburit en viss överströmning från privat sektor till offentlig för en del av TSL-systemets deltagare. Av de uppsagda som har grundskoleutbildning har cirka 69 procent fått ett jobb efter omställning, att jämföra med gruppen som har gymnasieutbildning eller yrkesskola där cirka 84 procent har fått jobb. De med högre utbildning fick också i större utsträckning tillsvidareanställningar.