Färre utryckningar och inga drunkningar

Under 2014 minskade räddningstjänstens utryckningar till bränder i byggnader med drygt 20 procent i länets två största kommuner. Räddningstjänsten Östra Götaland fick inte in några drunkningslarm under året och detta trots att 2014 var det värsta drunkningsåret på flera år i Sverige.

Bakom minskningen av bränder i byggnader står framförallt färre utryckningar till soteldar. Antalet anlagda bränder har även halverats. Andelen hushåll med både fungerande brandvarnare och handbrandsläckare har ökat vilket sannolikt bidrar till färre larm. Dessutom har människors oro för att drabbas av brand minskat, vilket också är positivt.

Tre omkom i bräder

Men trots att antalet larm till bränder minskat så mycket, har inte antalet omkomna sjunkit. Under 2014 omkom tre personer i Linköpings och Norrköpings kommuner till följd av bränder. Även under 2013 omkom tre personer.

– Dessa tragiska dödsbränder visar att vi måste utveckla vårt arbete ännu mer. De som omkommer vid bränder har ofta en bristande förmåga att själv sätta sig i säkerhet på grund av någon form av permanent eller tillfällig funktionsnedsättning, säger Ulf Lago i ett pressmeddelande.

Nu ska vi analysera

Arbetet med att analysera siffrorna fortsätter för att räddningstjänsten ska kunna planera sitt arbete ännu bättre. Ett område som man redan nu bedömer kommer vara i fokus är antal onödiga automatiska brandlarm. Dessutom minskar tilliten till larmet och otryggheten ökar, menar Ulf Lago avslutningsvis.

Jerry Prütz

jerry.prutz@linkopingsposten.se