• Peter Kivimäki och Niklas Svalmark jobbar på Arbetsförmedlingen i Linköping. Foto: Loui Moshi

FAS 3 avvecklas helt 2018

Inflödet till sysselsättningsplatser stoppas och en successiv avveckling av alla sysselsättningsplatser ska vara genomförd senast den 31 januari 2018. Beslutet träder ikraft redan februari 2016.

Vid sidan av extratjänster och nya möjligheter att studera införs ökade medel för att kunna ge individanpassade insatser. Dessutom tillförs 60 miljoner kronor 2016 för att kunna ge fler insatser till dem som varit arbetslösa längst, det vill säga mer än 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Arbetsträning är vid sidan av övriga insatser en viktig byggsten och som, till skillnad från sysselsättningsplatserna, ställer krav på anordnare att anpassa insatsen utifrån de behov som deltagaren har för att komma närmre arbetsmarknaden.

Idag finns det ett sextiotal anordnare som delar på cirka 650 FAS 3-anställda i Linköpings kommun.

– Alla deltagare som finns idag inom fas 3 har möjlighet att få tillgång till samma insatser som dem som ligger i fas ett och två, säger Peter Kivimäki, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Linköping.

– Sedan är ambitionen alltid att folk ska få jobb, att de aktiviteter som man har ute på en sysselsättningsplats ska då förbättra möjligheterna att de ska bli mera anställningsbara helt enkelt. säger Peter Kivimäki.

Kontroll och åtgärder

– Vi har ju haft ett system för kontroll där vi har följt upp kontinuerligt, vi har gjort en överenskommelse med alla fas 3-anordnare och i den överenskommelsen så är det tidsatt att vi ska följa upp och då har vi haft ett system för kontroller när det gäller uppföljning sedan har vi ibland över tid fått personer eller på annat sätt någon som har sagt att det inte funkar med tider och sådant och då har vi alltid följt upp dem. Så sett till att anordnarna har sysselsättningen enligt överenskommelsen angående tider och innehåll och antal handledare och arbetsmiljö, så att det följs enligt överenskommelse, säger Niklas Svalmark, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Linköping.

Framtidas alternativ

– Det ser ljust ut på arbetsmarknaden idag och i framtiden, och alternativen idag för dem som gått arbetslösa i 450 dagar är utbildning, praktik och extratjänst som alla får information om. Arbetsträningsplatser har ju också blivit en möjlighet nu för de personerna särskilt inom bygg och vård, berättar Peter Kivimäki.

Ekonomiskt stöd och Utbildning

– Det finns möjlighet för ekonomiskt stöd att få om man ska på någon utbildning, så att de som har gått 450 dagar i jobb och utvecklingsgarantin har möjlighet att läsa ett år i det reguljära utbildningsväsendet med ett aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen.

För de som tidigare inte har haft rätt till aktivitetsstöd och som inte har varit med i någon a-kassa, får ändå ett aktivitetsstöd på inte någon hög nivå men det är ändå en typ av ekonomi i det och det här gör ju att ett antal då som några stycken hoppas vi i alla fall som inte har hunnit läsa färdigt sin teoretiska gymnasiekompetens eller komplettera sin högskola eller gå en ettårig yrkesinriktning har möjlighet att göra det så att det finns.

– De sakerna vi vill trycka på är Extratjänst. Där söker vi samarbete med arbetsgivare inom det offentliga, speciellt nu då inom vård, skola och omsorg och en ny typ av stöd som är förmånligt för arbetsgivaren och en möjlighet för de sökande att komma ut och som är riktat till välfärdssektorn så att vi hoppas på ett jättebra samarbete med kommuner och landsting framför allt, säger Niklas Svalmark.

Vad är Extratjänst?

Arbetsgivaren kan få ekonomisk ersättning vid anställning av en person som under viss tid har deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin sedan 450 dagar.

Syftet är att stimulera anställningar av personer som har svårt att få ett arbete utan stöd. Stödet kallas för Extratjänst.

Extratjänst gäller anställningar inom delar av välfärdssektorn till exempel sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen eller funktionshinderområdet.

– Det är vi på Arbetsförmedlingen som bedömer om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är lämpliga. Vi beslutar också om ersättningens storlek och hur länge du får den. Ersättningen måste vara beviljad av oss innan anställningen kan börja. Om det som står i överenskommelsen inte kan följas kan du som arbetsgivare bli skyldig att återbetala den ersättning du har fått, berättar Peter Kivimäki.