Fattiga familjer missnöjda med Socialtjänsten

I FoU-rapporten ”Pengarna, barnen och livet” finns att läsa att Socialtjänstens insatser för familjer upplevs olika beroende på familjens socioekonomiska status. Ju mer utsatt familj – desto sämre upplevs insatserna vara och vice versa.

Det visar en rapport från projektet Familjer i socialtjänsten. I de två studierna fick 200 respektive 30 familjer rapportera in sina intryck. Resultaten visar att ju mer utsatta de vuxna själva varit genom livet, desto sämre tycker de att socialtjänsten fungerar. Många upplever att socialsekreterarna inte förstår deras situation eller att de själva inte förstår socialtjänstens beslut.

Rik och nöjd

De familjer med tryggare grundvillkor som sökt hjälp hos socialtjänsten för problem med ett eller flera barn, är överlag nöjda med insatserna.

– De tenderar också ha tillgång till andra resurser, som pengar och ett socialt nätverk. Medan de mer utsatta familjerna sällan varken har pengar eller nätverk som ger föräldrarna möjlighet till återhämtning. I regel är de vuxna i dessa familjer dessutom arbetslösa, säger Margareta Bredmar, sociolog och lektor vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

Som en följd föreslår forskarna att socialtjänsten inrättar nya former av tjänster där ombud kan hjälpa de mest utsatta familjerna med hela deras livssituation. De ska också kunna föra deras talan.

Ett annat resultat är att en stor del av de familjer som vänder sig till socialtjänsten har barn med neuropsykiatriska diagnoser, som exempelvis ADHD, ADD eller Aspergers. Av de 30 familjer som intervjuats i den senare studien hade hälften av dem barn med en neuropsykiatrisk diagnos. Av de 200 familjerna som från början ingick hade 25 procent av barnen en sådan diagnos.