• Folkungavallen. Foto: Patrik Ekström

Fem arkitekter tävlar om nya simhallen

Arbetet med den nya simhallen går nu vidare i och med att den så kallade Prekvalificeringen är klar och fem arkitektteam har valts ut till en finalomgång.

I april avslutades förkvalificeringen som har varit öppen för alla arkitekter, både i Sverige och utomlands. Det råder sträng sekretess under tävlingsförfarandet och hela processen sker under noga översyn av Sveriges Arkitekter.

Klara den 21 november

Simhallprojektet drivs i samarbete mellan Lejonfastigheter och Kultur- och fritidsförvaltningen samt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Processen kring den nya bad-, sim- och mötesplatsen håller tidsplanen och byggandet börjar hösten 2017 och planeras att vara klart under 2021.

– Vi är glada över att intresset är så stort både bland arkitektbyråer och bland invånarna i Linköping. Vi håller ett högt tempo och många vill vara med att bidra till samhällsbyggnaden i vår kommun. En simhall på Folkungavallen, nära alla linköpingsbor, blir en viktig del för att skapa ett sammanhållet Linköping, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Stort intresse

Den 22 november inleder juryn, bestående av sju erfarna medlemmar, arbetet med att utse det vinnande tävlingsbidraget. Tävlingsjuryn har ett viktigt och intressant uppdrag framför sig med att välja ut en segrare bland de fem kvalificerade arkitektteamen. Samtidigt som juryarbetet pågår visas de fem tävlingsbidragen för allmänheten. Det kommer dock inte att framgå vilka arkitektbyråer som står bakom de olika förslagen.