• Fem nya byggherrar klara i Vallastaden. Foto: Tommy Pettersson

Fem nya byggherrar i Vallastaden

Sammanlagt 30 aktörer som bygger

Bo- och samhällsexpot ”Vallastaden 2017” går stadigt fram nu med en ny vd och fler byggherrar till stadsdelen Vallastaden Det är ytterligare fem byggherrar som nu har bestämt sig för att bygga i Vallastaden.
Skanska kommer att bygga ett 50-tal klimatsmarta lägenheter och även Östgötahus, CH Vallastaden och arkitektfirmorna A-direkt och Arkitektstudio Witte är klara som nya aktörer.

Visas upp 2017

Första etappen av den nya stadsdelen kommer att visas upp under bo- och samhällsexpot ”Vallastaden 2017” sensommaren 2017.

– Vi är jätteglada för att det är ett så stort intresse för att bygga i Vallastaden. Det ger oss den mångfald som hela tiden varit vår vision och det är ett kvitto på att vi har en attraktiv idé om samhällsbyggande. I och med att alla flerbostadshusen är tilldelade inför expot kan vi på riktigt gå vidare till nästa steg och jobba på i ett högt tempo, säger Elias Aguirre, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi gillar Vallastadens idé att sätta miljö och människa i fokus och att erbjuda ett mervärde utöver att bara bo. Vi ska bygga cirka 50 klimatsmarta lägenheter men har även idéer kring en kretslopps-butik på markplan där man kan lämna in, köpa och byta kläder och nyttoprylar. På ett av hustaken kommer det att finnas en vinterträdgård som skulle kunna tillvarata överskottsvärme från husen vintertid, säger Susanne Wettergren, affärsutvecklare på Skanska.

30 byggherrar klara

De andra nytillkomna byggherrarna är Östgötahus och CH Vallastaden AB samt arkitektfirmorna A-direkt och Arkitektstudio Witte. Totalt är det nu 30 aktörer som bygger i Vallastaden vilket innebär en blandning av både stora och små byggherrar.

Det som återstår att tilldela inför expot 2017 är drygt 10 friliggande tomter för småhus och radhus. Sammanlagt kommer det att bli omkring 1 000 nya bostäder, både bostadsrätter, hyresrätter, radhus och villor. Det är marktilldelningsprocessen, där marken har delats in i mindre byggrätter, som har gjort det möjligt för många olika aktörer att vara delaktiga.