• Psykoterapeuterna Gunilla Ringdahl, Lena Svedin, Lotta Ginning, Lena Josefsson och Kerstin Lodén Gustafsson har gått samman och startat ett centrum för familjeterapi. Foto: Dennis Petersson

Fem psykoterapeuter under samma tak

De träffades under utbildningen, den ena var lärare, de andra elever. Nu har de gått samman och öppnat ett centrum för familjeterapi på Vasagatan i Linköping. Med gemensamma kunskaper och erfarenheter hoppas de kunna lösa många relationsproblem i den nya lokalen. "Vi är fem personer som vill vara behjälpliga och bli tagna i anspråk", säger psykoterapeuten Lena Svedin.

Marschallerna var tända, maten uppdukad och huvudpersonerna laddade. För att göra ett avstamp i deras nya satsning anordnade Linköpings nya kvintett av psykoterapeuter en mingelkväll under Allhelgonadagen i de nya lokalerna på Vasagatan. Det är Kerstin Lodén Gustafsson, Lotta Ginning, Lena Josefsson, Gunilla Ringdahl och Lena Svedin som gått samman för att bilda ett centrum för familjeterapi. 

– Det är väldigt praktiskt att ha en gemensam lokal på det här sättet. Vi kan turas om att utnyttja lokalen och rådgöra med varandra om det skulle behövas. Att vara psykoterapeut kan ibland vara ett ensamjobb, så det kan vara skönt att ha kollegor, säger kvintetten.

Nystartade företag

Det var på psykoterapeutprogrammet vid Linköpings Universitet som gruppen träffades. Lena Svedin undervisade medan resten var studenter. Nu, när de var redo att starta eget företag, var deras tidigare lärare i full gång med att byta lokal, vilket ledde till det nystartade samarbetet.

– Vi är fem personer som vill vara behjälpliga och bli tagna i anspråk. Det berör oss med mänskligt lidande och då är det en glädje och en tillgång att ha en teori och metod som kan hjälpa andra människor, så på det sättet är det inget tungt arbete, även om det är tungt med mänskligt lidande, säger Lena Svedin.

Med grund i familjen

De legitimerade psykoterapeuterna tror på familjen och fokuserar därför på relationsproblem. Dessutom praktiserar de en gren av familjeterapin som används inom den somatiska sjukvården.

– Vi erbjuder hjälp med själslig nöd och smärta, människor kommer hit när de har ont i livet och i sina relationer. Man kan helt enkelt inte leva tillsammans med någon som har något slags lidande utan att bli påverkad själv, säger Lena Svedin avslutar: 

– En vanlig kommentar när människor avslutar sin terapi är "det här borde vi gjort för längesen" eller "det här borde alla göra". Det blir så oerhört värdefullt att med eftertanke och reflektion sätta sig ner och prata, det skulle alla behöva göra.