• Stolta vinnare, Sebastian Schlette och Pontus Köhler. Foto: Urmakarskolan

Fint pris till urmakarelever

Alla får jobb efter utbildningen

Claes Beck – Friis är rektor på anrika Urmakarskolan i Motala. En skola med riksintag och där hundra procent av den som påbörjar en utbildning får arbete och försörjning. Nyligen gjorde sig två förstaårselever kända internationellt efter att ha överraskat rejält i en internationell tävling.
Det är en både stolt och inspirerad rektor som berättar om de
båda eleverna Sebastian Schlette och Pontus Köhler, som bägge bara gått på
skolan några månader när de vinner den internationella tävlingen ”Young Talent”
för urmakarestudenter. Tävlingen arrangeras av AHCI, Académie Horlogère des
Créateurs Indèpendants, och den schweiziska urtillverkaren F.P. Journe och
Motalatalangernas vinnande bidrag är en egentillverkad tourbillonmodell, ett
slags avancerat urverk, som de konstruerat med nollbudget utifrån skrotmaterial
och egentillverkade detaljer efter skoltid under sex veckor.

Alla studenter får jobb

-Det här är verkligen jätteroligt för både skolan, de som
tävlat och även mig som rektor, fortsätter Claes Beck – Friis som vidare
berättar att om man börja studera på Urmakarskolan har man, i princip, ett jobb
inom branschen här i Sverige eller utomlands. Söktrycket är stolt på skolan och
varje plats är besatt. Till största delen, drygt 75 procent, är det män som
studerar till urmakare men kvinnorna kommer starkt. Urmakarskolan har gamla anor
och går tillbaka till 1940 – talets Borensberg då den första urmakarskolan i
Borensberg startades av Sveriges Urmakareförbund. Det blev en privat yrkesskola
enligt dåtidens modell. Redan året före hade urmakaren Sven Sandström anställts
som rektor för den blivande skolan. Han var då yrkeslärare på den ännu
existerande urmakareutbildningen i Stockholm. Han ställde krav om att skolan
skulle placeras i det lilla samhälle i Östergötland där han var född och
uppvuxen i. Efter lite tumult bestämde Urmakareförbundet att så fick det bli.
Skolan huserade i den byggnad vid Göta Kanal som idag är turistbyrå.

En synvilla i Borensberg

1948 flyttades skolan flyttades till den byggnad som mest
förknippas med urmakareutbildningen, den gamla folkskolebyggnaden på sluttningen
ned mot Motala ström. Där inrymdes hela urmakarskolan med kansli och
lektionssalar fram till 1983. 1956 utökades till att omfatta också
optikerutbildning som inrymdes i den s.k. ”Synvillan”. Där ordnades också
optiklärarebostad. Under åren framöver benämndes skolan ”Sveriges
Urmakareförbunds Skolor” eftersom de bägge yrkena oftast hänge ihop, det var
urmakarna som även var optiker på den tiden.

Gesällbrev

1999 återgår Urmakarskolan till privat regi men denna gång som
ett eget bolag och i ett AB. Optikerutbildningen flyttas till Stockholm.
Urmakareutbildningen betraktas nu som värdefull ur nationell synpunkt och får
därför statsfinansiering. Utbildningen kan leda fram till Gesällbrev. Efter
minst sex aktiva år i yrket kan man ansöka om Mästarbrev. två år senare anslöt
man sig till WOSTEP och fick en internationell kvalitetssäkring. Urbranschen
köpte Urmakarförbundets andel i skolan under 2012 och den nuvarande
ägarstrukturen skapades. Man ändrade då även namnet till IHU Urmakarskolan. IHU
står för Institutet för Högre Urmakeriutbildning i norden. 2013 flyttade man
till nya lokaler i Motala.