Fler bilar i stan

Utveckling åt fel håll

I Linköping fortsätter antalet bilar att öka och vid 2014 års utgång så fanns det 43 bilar per 100 innevånare. Att nu antalet personfordon fortsätter att öka i Linköping är helt i enlighet med den trend som pågått under drygt tio år och som inneburit att staden gått från 41, 3 bilar till 42, 6 per 100 innevånare på tio år.
Under 2014 kunde 8,7 procent av bilarna i Linköping drivas med alternativa
drivmedel som el, etanol och gas, en ökning från 0,6 procent 2004. Samtidigt har
andelen bilar som drivs med diesel ökat från 4 till 26 procent, medan andelen
som körs på bensin minskat från 96 till 65 procent.

Åt fel håll

– Självklart går detta åt fel håll men det stämmer med det vi
ser när det byggs i ytterområden som Ullstämma och Harvesta då får vi flera som
kör bil in till centrum. Detta får oss att ytterligare att tänka på och se över
kollektivtrafiken och hur man kan få än fler att välja den eller att cykla in
till city istället för att köra bil, menar Kristina Edlund, ordförande för
Teknik och samhällsbyggnadsnämnden.

Få hybrider

I Linköping är andelen bilar som bara kan köras på bensin
uppgick till 65,4 procent och de som bara kan köras på diesel är 25, 9 procent.
Bilar som drivs med etanolbränslet E85 uppgick till 5,7 procent medan de som
kördes på fordonsgas var endast 1,9 procent och hybrid och elbilar uppgick till
1, 1 procent. Totalt finns det 64 692 bilar i Linköping, en ökning med 1 319
(2,1 procent) sedan 2013 och med 8 088, eller 14,3 procent, sedan 2004.
Biltätheten varierar kraftigt mellan de svenska kommunerna. Sundbyberg hade den
lägsta biltätheten med 28 bilar per 100 invånare. Malung-Sälen har landets
högsta biltäthet med 69 bilar per 100 invånare.