Fler butikslokaler i Ikanohuset

Snart blir det förhoppningsvis fler verksamheter i Tornby. Ikano Retail Centres Sweden AB har ansökt om att ändra detaljplanen med fler butiker som resultat.

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är befogat att pröva förslaget.

Den ändrade detaljplanen innebär fler butikslokaler och ändrad parkeringslösning.

– Ikanohuset har funnits i 20 år och det är dags att fräscha upp det. Vi har dessutom flera intressenter som vill ha butik på Ikanohuset i Linköping men i dagsläget har vi inte möjlighet att erbjuda dem någon lokal. Det handlar bland annat om klädbutiker, berättar företagets vd Jan Kristensson.

Två plan bra

Det nuvarande köpcentret är delvis på två plan och enligt Jan Kristensson är ett tvåplansvaruhus att föredra.

– Om vi hade byggt Ikanohuset från grunden hade vi nog haft förebilder och byggt på annat sätt, men nu har vi en befintlig byggnad.

Det vore en bra lösning att bygga om Ikanohuset så att hela huset är på två plan.

Vi vill ju ha verksamheten igång samtidigt som vi bygger, säger han.

Tomterna räcker

Ikano Retail Centres Sweden har i dag tre byggnader på Tornby handelsområde: Ikea/Ikano, Coop Forum samt Sagolandshuset.

De räknar med att tomterna ska räcka för tillbyggnaden.

– Sedan blir det sannolikt ny lösning för parkering, säger vd:n.

Kommunen positiv

Jan Kristensson omvittnar gott bemötande från kommunens sida och att de verkar positiva till ombyggnationen.

– Den här satsningen är positiv ur flera aspekter. Förutom att vi ytterligare stärker Linköpings position som en regional handelsstad kommer det här att generera flera nya arbetstillfällen till hela Linköping, säger Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande.

Även samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok ser fördelar med företagets ändring av detaljplanen.

– Det är roligt att Ikea väljer att fortsätta växa i Linköping.

Det är bra för hela Linköpings utveckling att fler aktörer vill vara med och driva en positiv utveckling i ett redan starkt handelsområde.