• Ett stort arbete för Bildningsnämnden och Karin Granbom Ellison att öka antalet platser har inletts. Foto: Tommy Pettersson

Fler flyktingbarn får lära sig svenska

I dagsläget har Linköpings kommun svårt att låta fler nyanlända flyktingbarn få lära sig svenska på särskilda språkintroduktionsprogram. Men snart kan antalet elever bli fler, och fler skolor kommer samtidigt kunna ha egna klasser.

I somras gick 150 nyanlända elever i det kommunala språkintroduktionsprogrammet i Linköping. I december var antalet nästan det dubbla. Och nu har vi nått taket, enligt bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

– Kapacitetstaket är nåtts och just nu kan vi verkligen inte sätta in fler personer i våra introduktionsprogram, säger hon.

Men hon säger också att en stor satsning kommer att göras den närmsta tiden. De ska öka beredskapen så att de kan låta ännu fler ensamkommande flyktingar få lära sig svenska.

Inget utanförskap

Idag finns Linköpings ända språkintroduktionsprogram på Anders Ljungstedts Gymnasium. Både på Katedralskolan och Berzeliusskolan kommer nya klasser för nyanlända att starta nu under vintermånaderna. Katedralskolan är i dagsläget fullbelagd men det löser de genom att bygga nya paviljonger intill skolan. Där kommer de nuvarande gymnasiekurserna att få turas om att hålla sina lektioner.

– Anledningen till att vi inte låter de på språkintroduktionskursen hålla till i paviljongerna är för att det skulle leda till mer segregation och vi vill inte att de ska känna något utanförskap, säger Karin Granbom Ellison.

Ökar kvalitén

På sikt så är tanken att kommunen ska kunna erbjuda upp till 1000 platser runt om på olika skolor i Linköping och i december beslutade bildningsnämnden att förnya programplanen för språkintroduceringen för nyanlända elever. Tanken är att de ska öka kvalitén på utbildningen genom en ny organisation som ska ta mer hänsyn till elevernas egna intressen.

Beroende på tidigare kunskaper och utbildningar så kommer de som går språkkursen att delas in i tre olika etapper. De olika etapperna ska få kursdeltagarna att hamna på rätt nivå till en början, därefter kan de gå vidare vartefter kunskaperna blir bättre.

– Vi jobbar för en likvärdig skola, säger Karin Granbom Ellison.