Fler förskollärare – Linköping över rikssnittet

Linköping har länge haft en låg personaltäthet i förskolorna. Men 2015 var året då den negativa trenden vände och nu ligger Linköping över riksgenomsnittet.

Förra året satsade barn- och ungdomsnämnden nästan 17 miljoner kronor för att få mer personal på förskolorna. Målet var att Linköping skulle ha en högre personaltäthet än rikssnittet.

– Det känns bra att vi har överträffat målet. Jag har pratat mycket om att personaltätheten på förskolorna i Linköping rent ut sagt har varit dålig de senaste åtta åren, berättar Jakob Björneke, kommunalråd med ansvar för skolfrågor.

Statsbidrag för mer personal

Riksgenomsnittet för 2014 var 5,3 barn per årsarbetare, medan motsvarande siffra i Linköping var 5,6. Föregående år minskade antalet barn per årsarbetare till 5,2 i Linköping, vilket är en ökning med över 100 fastanställda medarbetare.

– De flesta anställda har sett en viss förbättring på förskolorna, men förbättringen syns inte överallt, säger Jakob Björneke och tillägger:

– Vi har fått ett statsbidrag på sex-sju miljoner för att öka personaltätheten, så jag hoppas att statistiken kommer bli ännu bättre i år. Men det blir nog inte ett lika stort skutt som förra året.

Tryggare uppväxt

Jakob Björneke menar att mer personal i förskolan innebär att personalen kan göra ett bättre jobb och att barnen får en tryggare uppväxt. Förskolan spelar stor roll för barns kunskapsresultat senare i livet, därför är det viktigt att barnen får gå i en bra förskola.