Fler gode män behövs

Det behövs flera gode män till de ensamkommande flyktingbarn som nu finns i kommunen. behovet anses dessutom öka inom kort.

Är du intresserad och insatt i hur samhället och olika myndigheter fungerar och gillar att ingå i ett sammanhang där du medverkar till att ge en människa chansen att lyckas? Har du därtill engagemang för barn och unga och tycker det är spännande att möta människor från andra kulturer? Då kanske god man är något för dig. Överförmyndarnämnden behöver gode män för ensamkommande barn. Antalet platser för asylsökande barn på kommunens boende Ekboendet har ökat under året och kommer att öka änu mer inom kort. Nu söker man dig som har ett engagemang för barn och ungdomar, som kan planera din egen tid och kan delta på möten, har ett samhällsintresse och är intresserad av samverkan med olika myndigheter. Det vi erbjuder är internutbildning och mentorskap av befintliga gode män så att du känner dig säker och kan få stöd i din roll. Du kommer att ingå i en väl fungerande organisation som byggts upp under fyra års tid och du får arvode för uppdraget varje månad. Är du intresserad och vill veta mer så är du välkommen att höra av dig till överförmyndarkontorets handläggare via kommunens växel.