• Arbetsmarknadsanalytikern Annelie Almérus berättar att arbetslösheten kommer att minska mest bland kvinnor. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Fler jobb inom vård och omsorg

Under 2015 kommer sysselsättningen att öka i Östergötland. Främst jobb inom vård och omsorg väntas öka, vilket leder till att arbetslösheten minskar mest bland kvinnor.

– Linköping är stark i länet, med den starka tjänstesektorn som vi fortfarande har, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten minskar mest bland kvinnor

Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos över utsikterna på arbetsmarknaden. Höstens prognos visar att sysselsättningen ökar i Östergötland under 2015, dock kommer ökningen att ske i en långsammare takt än det senaste året.

– Den globala ekonomin återhämtar sig långsammare än vi trodde, och oron som vi har i landet påverkar, förklarar Annelie Almérus.

Samtidigt spås antalet arbetslösa att sjunka, främst bland kvinnor. Det beror på att vård och omsorg, som främst står för ökningen av sysselsättningen, räknas till traditionellt kvinnodominerade yrken. Arbetslösheten minskar även bland unga.

Står nära arbetsmarknaden

Antalet sysselsatta beräknas öka med 2 100 personer nästa år och antalet arbetslösa minskar med 1 100 personer. Det är främst de som står nära arbetsmarknaden som får de nya jobben, och de som har varit arbetslösa under en kortare tid. Personer med bristfällig utbildning har svårast att hitta jobb. Och arbetsgivarna har svårt att hitta kompetenser.

Sysselsatta minskar inom jordbruk

Hotell och restaurang, lager, transport samt jordbruk är yrken som väntas minska antalet sysselsatta under 2015.

– Jordbruk har genomgått en rad stålbad genom åren. Mjölken hade ett stålbad 2012, och nu är det så igen. Det är ganska säkert att det kommer nedläggningar eller konkurser i denna bransch, säger Annelie Almérus.