Fler jobb skapas i länet

Nu minskar arbetslösheten

Försiktig optimism och en fortsatt sjunkande arbetslöshet visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. Det går bra för Östergötland och det går att ana att det kommer fortsätta framgent i och med stora och omfattande pensionsavgångar och det gigantiska bygget av Ostlänken genom länet. Nästan hela länet visar en försiktig minskning av arbetslösheten. Det är bara i Finspång och Ödeshög som den trenden bryts.
– Trenden är genomgående över hela Sverige och det gäller även
oss här i Östergötland, berättar Jens Lottenberg, analytiker på
Arbetsförmedlingen, och fortsätter:

Störst minskning i större städer

– Främst minskar arbetslösheten i länets stora städer
Linköping och Norrköping. Men även mindre orter som Motala visar upp en positiv
utveckling. Främst inom omsorgsverksamheten ser vi en ökning av
arbetstillfällen, men även inom det privata näringslivet har arbetstillfällena
ökat. I första hand inom restaurang och handel men det finns även en försiktig
ljusning inom byggsektorn som har gått väldigt bra de senaste åren.

Flest utan arbete i Norrköping

Arbetslösheten har minskat i alla kommuner i Östergötland,
utom i Ödeshög och Finspång. Arbetslösheten i Östergötland är nu 9,5 procent .
Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med januari 2014 och tittar
man särskilt på de olika orterna i länet finner man att i Boxholm, Åtvidaberg
och Valdemarsvik har arbetslösheten minskat mest det senaste året. Norrköping
har fortfarande högst arbetslöshet med 12,7 procent och därefter kommer Motala
med 11,8 procent. Ydre och Söderköping ligger lägst med 4,4 respektive 6,1
procent.

Tufft i Finspång

– Finspång och Ödeshög har haft det lite tufft med varsel och
företag som sagt upp personal eller lagt ner. Dock tror jag att det är en
tillfällig dip och att de bägge kommunerna inom en inte alltför avlägsen framtid
snart visar upp positiva siffror även de. Det blir ju lätt så att en mindre
kommun drabbas hårdare när en arbetsgivare har det besvärligt, avslutar Jens
Lottenberg.