• Nu kan Klas Gustafsson och Tekniska Verken dra igång satsningen på laddstolpar igen. Foto: Tommy Pettersson

Fler laddstolpar till Linköping

Det har varit trögt i portgången för alla de som har elbilar att kunna ladda sina batterier på allmän plats i regionen.
Men nu ska det bli lite ändring på detta. Tekniska verken ska få sex miljoner till laddstolpar för elfordon i Östergötland och Södra Sörmland, med fokus på Linköping och Katrineholm.

Ett kliv för klimatet

Regeringen har avsatt nästan två miljarder kronor till och med år 2018 till lokala investeringar som kan bidra till att minska utsläpp som påverkar klimatet.

I den första beslutsomgången inom regeringens satsning ”Klimatklivet” har alltså Tekniska Verken fått pengar för åtgärder som på lång sikt minskar utsläppen.

En utbyggnad av infrastrukturen för laddning av elfordon krävs för att eldriften ska slå igenom på allvar. Syftet med satsningen är naturligtvis att göra det möjligt för privatpersoner, företag och offentliga aktörer att byta till elfordon.

–Vi är väldigt glada att vår ansökan beviljats eftersom vi länge jobbat med att minska fossila bränslen inom transportsektorn Vår satsning på biogas har pågått i många år och kommer förstås fortsätta även nu när vi tar ytterligare ett steg i rätt riktning mot en fossilfri fordonsflotta, genom att utveckla möjligheterna att kunna köra på förnyelsebar el i Linköping och Katrineholm, säger en glad Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska Verken.

Omgång ett

I den första beslutsomgången som nu är avklarad har Naturvårdsverket fördelat 30 miljoner kronor till 24 projekt. Ytterligare 77 miljoner ska fördelas inom de närmaste veckorna.

– Det är roligt att vi fått en så bra utdelning till Östergötland och det förstärker ytterligare insatserna inom energi- och klimatarbetet i länet. Det finns ett mycket stort intresse och kunnande i vårt län, och vi genomför saker och ting.

Vi ligger i framkant i Sverige genom de samlade insatserna i Östergötland och vi når mycket goda resultat, som uppmärksammas internationellt.

Jag är stolt över Östergötlands resultat och engagemang, berättar landshövding Elisabeth Nilsson. Alla utom privatpersoner har haft möjlighet att söka, till exempel kommuner, företag, skolor, organisationer eller regioner.

Ytterligare möjligheter


Länsstyrelsen Östergötland har fått in förslag på många innovativa lösningar för att minska samhällets klimatpåverkan. Fram till den 15 november finns ytterligare en möjlighet att söka pengar från klimatklivet. Därefter ska ytterligare 600 miljoner kronor fördelas årligen fram till och med 2018. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi.