Fler långtidsarbetslösa i arbete

God utveckling för Linköpings arbetslösa

I slutet av 2013 var 10,2 procent av Östergötlands registerbaserade arbetskraft inskrivna som arbetslösa. I slutet av 2014 låg den siffran på 9,6 procent. En god utveckling som antas fortsätta under 2015. – Jag tycker att det finns mycket som tyder på att det ska fortsätta sjunka men det handlar så klart mycket om hur politiken kommer att formas under året. Decembersiffrorna ser generellt sett bra ut med många parametrar som pekar åt rätt håll, säger Peter Holmsten, arbetsförmedlingschef i Linköping.
Arbetslösheten har minskat mest i Boxholm och Åtvidaberg men
Ydre fortsätter att ha lägst arbetslöshet i länet med 4,5 procent. I Norrköping
är arbetslösheten fortsatt högst av alla länets kommuner, med 12,8 procent.

Fler lediga platser

Under december månad anmäldes 3 200 lediga platser till
Arbetsförmedlingen i Östergötland, nästan 1 200 fler än i samma månad året
innan. Flest annonserade tjänster fanns inom hemtjänst och äldreomsorg,
eventsäljare, grundutbildade sjuksköterskor, kontorsassistenter och sekreterare,
restaurang- och köksbiträden, telefonförsäljare, kockar och kallskänkor,
kriminalvårdare och grundskolelärare.

Ungdomsarbetslösheten

Även ungdomsarbetslösheten sjunker och i Linköping ser det
bättre ut än i många av de övriga östgötska kommunerna. Universitetet är enligt
Peter Holmsten en bidragande anledning till de goda siffrorna.
– I Östergötland har vi den näst lägsta ungdomsarbetslösheten
med 11,9 procent, bara Ödeshög har lägre ungdomsarbetslöshet. Många faktorer
ligger bakom siffrorna men i Linköping har vi ett bra näringslivsklimat och en
studiekultur som gör att fler ungdomar väljer att läsa vidare, säger han.

Långtidsarbetslösa

Ofta minskar arbetslösheten mer bland korttidsarbetslösa än
bland långtidsarbetslösa. I Östergötland ser dock siffrorna annorlunda ut.
Gruppen av människor som varit arbetslösa mindre än sex månader har minskat med
5 procent under det senaste året, jämfört med rikets 6,8 procents minskning.
Gruppen av personer som har varit arbetslösa i mer än tolv månader har minskat
med 5,4 procent jämfört med rikets mindre minskning med 3,6 procent.
– Vi har under året varit fokuserade på att hjälpa personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden och därigenom har vi fått ut många personer
som varit långtidsarbetslösa. Det handlar framför allt om de enklare branscherna
som restaurang, handel, service och hotell som inte kräver så mycket utbildning
och lång erfarenhet. Vi har goda arbetsgivarrelationer här i Linköping och det
har underlättat, säger Peter Holmsten.