• Sjätte året i rad söker alltfler till landets universitet och högskolor.

Fler söker till universitetet

Drygt fyra procent flera sökande till universitet jämfört med förra året. Den största ökningen har skett vid Filosofiska fakulteten där i stort sett alla program fått fler sökande.
Utbildningarna vid Filosofiska fakulteten har ökat mycket kraftigt.  Flest förstahandssökande per plats har utbildningarna till psykolog, civilekonom, socionom, personal- och arbetsvetenskap samt affärsjuridik.
Vid Hälsouniversitetet och Tekniska högskolan ser ansökningssiffrorna ut ungefär som förra året. Exempel på de mest sökta utbildningarna vid Hälsouniversitetet är läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet och utbildningarna till sjuksköterska. Även antalet sökande till lärarutbildningarna vid LiU har ökat.
Den största ökningen finns på utbildningen Grundlärare fritidshem. Där har antalet förstahandssökande gått upp med 46 procent.  Den mest sökta utbildningen fortsätter dock att vara till förskollärare. Flera söker sig i år även till folkhögskollärarprogrammet men något färre däremot till grundskolans årskurs F-3.
Det är sjätte året i rad som alltfler söker till landets universitet och högskolor. Ökningen av antalet sökande sker i hela landet. Den genomsnittliga ökningen till utbildningsprogrammen ligger på tio procent jämfört med förra året, att jämföra med LiU:s ökning på drygt fyra procent.