• Annelie Almérus säger att Linköping länge har haft en väldigt gynnsam arbetsmarknad och arbetslösheten sjunker även bland utrikesfödda. Foto: Emma Garzon 
  • Det största hindret för ökat byggande är kompetensförsörjning, menar Jan Malmberg. Foto: Emma Garzon

Fler sysselsatta – men arbetslösheten ökar

I Östergötland kommer antalet sysselsatta öka med 4 800 personer under 2016 och 2017. Trots det ökar arbetslösheten.

Antalet inskrivna arbetslösa i länet bedöms öka med 100 personer i år och 590 personer nästa år. Den ökade arbetslösheten beror på att antalet i arbetskraften växer mer än antalet jobb och att en del inte har den kompetens som krävs. Arbetslösheten ökar bland utrikesfödda, medan den minskar bland inrikesfödda.

– Linköping har länge haft en väldigt gynnsam arbetsmarknad och arbetslösheten sjunker även bland utrikesfödda, medan arbetslösheten ökar bland utrikesfödda i Norrköping. Fler människor från andra länder har flyttat till Linköping men det handlar mycket om arbetskraftsinvandring. Till Norrköping kommer flest människor från Syrien och Afghanistan, förklarar Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– En stor utmaning är att hitta modeller tillsammans med andra partner för att underlätta inträde för nyanlända på arbetsmarknaden, och för att underlätta språkinlärning, säger Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef östra Östergötland.

Nyanlända är viktiga för många branscher och var fjärde nyanländ har en eftergymnasial utbildning. Men bostadsbristen försvårar integrationen eftersom lediga bostäder finns på orter där efterfrågan på arbetskraft är svagare.

Ungdomsarbetslösheten minskar

Alla branscher, förutom jord-och skogsbruk, bedöms växa eller ha ett oförändrat antal anställda under 2016 och 2017.

– Norrköping har en lång tradition av hög arbetslöshet, men ungdomsarbetslösheten minskar mycket i Norrköping. Det finns en framtidstro som jag inte har känt förr. Vi får in mycket lediga jobb nu, bland annat inom vård och omsorg, skola samt hotell och restaurang, säger Inger Schroeder.

Kompetensförsörjning är en utmaning

I Östergötland har IT-verksamheter, byggföretag samt vård- och omsorgsverksamheter störst behov av att anställa fler. Men arbetsgivarna har svårt att hitta personal med rätt kompetens.

– Det största hindret för ökat byggande är kompetensförsörjning, att få personal till byggbranschen, fastslår Jan Malmberg som är chef i Norrköping för Sveriges Byggindustrier.

Han tillägger att antalet förstahandssökande till byggprogrammet har minskat markant de senaste åren. Att det kommer många nyanlända till Östergötland är mycket positivt för byggbranschen. Det finns planer på att göra ett kompetensförsörjningsseminarium i Norrköping i höst för nyanlända med byggbakgrund.

"En stor utmaning är att hitta modeller tillsammans med andra partner för att underlätta inträde för nyanlända på arbetsmarknaden, och för att underlätta språkinlärning".