• Ett samarbete gällande familjehem har inletts och avslutas i början av 2015. Foto: Patrik Ektrsöm

Flera familjehem behövs – samarbete lösningen

Nyligen startade Söderköpings, Valdemarsvik, Kinda och Åtvidabergs kommuner ett samarbete gällande att hitta nya familjehem. Samarbetet har funnits i drygt ett år och varit framgångsrikt.

I små kommuner är det ofta svårt att få både personal och resurser att räcka till. Därav startade man ett samarbete för att på så sätt både räcka till och längre. I och med att man nu är flera som arbetar med att utreda familjehemmen så har man även höjt kvalitén på de utredningar som gjorts.

Projekt i två år

 Samarbetet är ett tvåårs projekt som pågår till början av 2015 då en utvärdering av vinsterna kring samverkan ska göras. Därefter tas ställning till om samarbetet mellan kommunerna ska fortsätta. Det behövs ständigt flera familjehem och är man intresserad gör man klokt i att kontakta sin hemkommun.