• Karin Veres har varit verksamhetschef för Norrköpings Symfoniorkester i sex år och känner sig nu redo för något nytt. Foto: Kajsa Nilsson
  • Christer Mård, Scenkonstbolagets ordförande, tycker att Johan Celander och Karin Veres har bidragit mycket till framgången. Foto: Tommy Pettersson

Flera slutar inom Scenkonstbolaget

Under året kommer Scenkonstbolaget i Östergötland AB att rekrytera fyra centrala befattningar till sin verksamhet. Framför allt är det inom Norrköpings Symfoniorkester som stora förändringar kommer att ske.

2017 ser ut att bli ett händelserikt år för Scenkonstbolaget i Östergötland. På grund av pensioneringar och att viktiga personer väljer att sluta sina jobb så kommer en rekryteringsprocess att inledas gällande fyra centrala befattningar.

Johan Celander som har varit teaterchef för Östgötateatern sedan 19 år kommer att gå i pension den sista december 2018, men redan nu har det börjats leta efter en lämplig efterträdare. Fram till hans pensionering kommer Johan Celander att arbeta med utvecklingsprojekt inom bolaget.

Redo för nya utmaningar

Men det är inte bara inom teatervärlden som förändringar kommer att ske. Symfoniorkestern i Norrköping kommer också att behöva en efterträdare till Karin Veres.

– Jag har varit chef för symfoniorkestern i sex år och känner mig nu redo för nya utmaningar säger Karin Veres, verksamhetschef och konstnärlig ledare för SON.

Hon väljer att lämna verksamheten när den är på topp enligt henne själv, men kommer att finnas kvar som Senior Advisor.

Viktiga tjänster

Under de senaste åren har Norrköpings Symfoniorkester nått stora publika framgångar och fått motta fina omdömen både nationellt och internationellt.

Pia Kronqvist, VD för Scenkonstbolaget, betonar att det är två mycket centrala och viktiga tjänster som det nu ska rekryteras till.

– Jag är glad över att både Johan och Karin väljer att finnas kvar i vår organisation. Deras kunskaper och erfarenheter är ovärderliga för oss och jag kan inte nog understryka betydelsen av deras insatser, säger hon.

Orkesterchefen lämnar också

Även Scenkonstbolagets ordförande Christer Mård säger att både Johan Celanders och Karin Veres insatser har varit av stor betydelse. Han säger även att det är bra för verksamheten att kunna ha långa överlämningar av dessa viktiga befattningar. På så sätt kan de fånga upp deras värdefulla kunskaper och utveckla verksamheten i samklang både med de erfarna och de som kommer med nya infallsvinklar.

Förutom att Karin Veres och Johan Celander lämnar så kommer även Symfoniorkesterns orkesterchef Gunnar Possnert och Östgötateaterns produktionschef/vice teaterchef Marie Wahlqvist båda att gå i pension 2018.

– Vi har valt att utlysa även dessa två tjänster under 2017. Både Marie och Gunnar har en enorm kunskap och erfarenhet av sina verksamheter. Det är mycket värdefullt att låta överlämningarna få ta tid, säger Pia Kronqvist.