Flustret i Vallastaden

Ett multihus för bilar

I Vallastaden ska bilarna stanna i utkanterna av området. Det blir enbart bilpoolsbilar som kommer att ha parkeringsplatser inne bland husen. I Vallastadens östra del finns det ett multihuset som kallas för Flustret. Det är en byggnad där man har tagit vara på möjligheten att tänka till när man bygger en hel stadsdel från grunden.

Förutom drygt 300 parkeringsplatser rymmer även Flustret mycket av Tekniska verkens infrastruktur så som fibernod, sopsug och transformatorstation samt en hel del annat. Huset är ritat av AG Arkitekter och byggs av Sankt Kors i samarbete med Tekniska verken. Dukaten Parkering ansvarar för parkeringsverksamheten med solcellsbeklädda fasader som beräknas generera 55 megawatt timmar el per år vilket motsvarar 11 villors hushållsel.

På en plats

Tack vare Flustret undviker man att sådana funktioner behöver egna separata byggnader i ute stadsdelen. I multihuset finns även ett miljörum där boende i Vallastaden kan lämna sin återvinning och samtidigt få kunskap om vilken miljönytta de gör när de sorterar sitt avfall.

I Vallastaden kan man alltså ta med återvinningen när man ändå ska ta bilen istället för att ta bilen till återvinningen. Husets fasad är multifunktionell, den är täckt med solceller som ska generera el, bland annat till de 60 laddplatser som kommer att finnas i huset. Samtliga p-platser är förberedda för elladdning för att enkelt kunna byggas ut när elbilarna blir fler.

Utöver att generera energi har fasaden en interaktiv belysning som kan växla vid olika tillfällen. Platserna högst upp i huset har uttag för motorvärmare. En varm motor ger lägre utsläpp än en kall.

Bikupor på taket

Som kronan på verket i detta multihus finns bikupor på taket som ska hjälpa till att pollinera de trädgårdar som finns i området. Bina är en ledtråd till husets namn, som kom till i en namntävling i samband med första spadtaget. Två av varandra oberoende bidrag föreslog namnet Flustret. Ett fluster är entrén till bikupan och vad passar bättre än att ta upp det temat för huset som blir som en entré till Vallastaden.

Under Vallastaden 2017 expot i september kommer det finnas möjlighet att titta lite närmare på Flustret.

Flustret

315 p-platser, 60 med laddplatser för elbilar.

Transformatorstation, Sopsug, Bredbandsnod för området

Återvinningsrum

Biodling på taket

Biltvätt