Flytta statliga arbeten

Landsbygdskommitténs förslag om att flytta 10 000 statliga jobb från Stockholm har väckt en storm av protester. Debatten känns igen från sjuttiotalet. Efter tekokrisen som slog hårt mot bland annat Norrköping kom ett paket med omlokaliseringar av statlig verksamhet till ett antal medelstora städer. För dessa industriorter innebar statliga jobb en möjlighet att bromsa en negativ befolknings- och sysselsättningsutveckling. Norrköping fick Luftfartsverket, SMHI, Invandrarverket, Sjöfartsverket och Kriminalvården. 

Fungerar vädertjänsten dåligt för att den finns i Norrköping?

Eller vad är det motståndarna till omlokaliseringar av statlig verksamhet egentligen menar?

I Östergötland har vi goda erfarenheter av omlokaliseringar. De statliga verken bidrog till att stabilisera arbetsmarknaden och skapa framtidstro. Är förslaget dramatiskt för Stockholm? Förslaget innebär att lika många statliga jobb som förlagts till Stockholm sedan 2007 flyttas ut i landet. Stockholmsregionen kännetecknas av överhettning och samhällsekonomiskt finns det stora fördelar med avlasta Stockholmsregionen en del av det stora tryck som finns på bostäder och på trafiksystem.

Fjärrstyrda torn

Omlokaliseringarna innebar en välkommen stimulans för arbetsmarknaden i Östergötland och ökade utbudet av kvalificerade tjänster. Det gav medarbetarna bättre bostäder till lägre kostnad och kortare pendlingstider.

För myndigheterna innebar det kostnadsbesparingar, bland annat eftersom lokalhyror är billigare, löner lägre och personalomsättningen mindre utanför storstadsregionerna. Det har också uppstått spännande kluster där t ex samarbetet mellan LFV, Transportstyrelsen, Saab och Linköpings universitet skapat ett bra klimat för utveckling och innovation inom flygområdet. "Fjärrstyrda torn" är en produkt där Sverige är världsledande!

Landsbygdskommittén har fler spännande förslag för att allt inte ska koncentreras till de tre storstäderna. För Östergötland är statlig närvaro i hela länet ett viktigt inslag. Det föreslås också förstärkta insatser av Visit Sweden för att stärka besöksnäringen i hela landet. Etableringen av Lalandia i Motala är ett intressant projekt i det perspektivet. I en större region kommer då att finnas tre viktiga besöksmål för barnfamiljer. Kolmårdens djurpark, Astrid Lindgrens värld och så kommande Lalandia kan innebära att det uppstår en marknad för större paket. Det är viktigt att vi slår vakt om att möjligheterna att bo och arbeta i hela Sverige!