• Bo Andersson och Johanna Edelönn öppnar klimatsmart trafikskola. Foto: Fanny Miles
  • Trafiksskolans inredning går i linje med miljötänket: Alla möbler är begagnade och återanvända. Foto: Fanny Miles
  • Ecodriving, eller sparsam körning, ingår i dag i kursplanen hos alla trafikskolor. Johanna Edelönn och Bo Andersson vill ta det ett steg djupare. Foto: Fanny Miles

Fokus på klimatsmart körkort

I dag ingår så kallad sparsam körning i trafikskolornas kursutbud. Det är givetvis ett positivt framsteg för miljön men Johanna Edelönn och Bo Andersson ville ta det ett steg längre. I maj öppnar Kör eco trafikskola. – Våra grundstenar är miljö, kvalitet och engagemang, säger Johanna Edelönn.

Johanna Edelönn och kollegan Bo Andersson har arbetat som körlärare i 11 respektive 17 år och har således lång erfarenhet inom sitt gebit. Att öppna eget företag handlade dels om att få styra sin egen tid men också om att integrera ett miljövänligt tänk hos nyfikna och nyblivna bilister.

– Tanken är att ta det ett steg djupare. Våra bilar körs på biogas och allt koldioxidutsläpp kompenserar vi för genom vårt samarbete med Vi-skogen som planterar träd i Afrika, förklarar Johanna Edelönn som alltid haft ett intresse för miljö.

Begagnad inredning

Miljötänket sträcker sig längre än till fordonen. I de nya lokalerna är hela inredningen återanvänd och begagnad. Stolarna i konferensrummet ser olika ut och de båda körlärarna försöker begränsa pappersmängden. Målet är att så småningom klimatkompensera hela verksamheten.

– El, papper, förbrukningsvaror. Allt sådant kommer vi att klimatkompensera för när verksamheten rullar på, säger Bo Andersson.

Kör bil men kör smart

Det kan tyckas motsägelsefullt att driva en körskola där miljötänk är fokus. Johanna Edelönn ser det däremot inte som ett problem.

– Utvecklingen visar på att folk inte slutar ta körkort eller slutar köra bil. Vi vill därför rikta in oss mot att få våra kunder att tänka till i stället och köra miljömässigt. Under våra teorilektioner diskuterar vi alternativa vägar, möjligheter till samåkning samt att tänka efter innan man tar bilen. Att bli klimatsmart i teorin helt enkelt. Samtidigt så lär vi ut den kursplan som alla körskolor går efter. Våra elever får B-behörighet, understryker Johanna Edelönn.

Ekonomiska vinster

Ägarduon har dessutom upptäckt de ekonomiska vinster man kan göra genom att tänka klimatsmart.

– Ekonomi och miljö går hand i hand. Vi sparar in på många punkter i och med att vi använder mindre papper, köper möbler på second hand samt tänker på vår elförbrukning. Det gör att vi kan hålla priserna på samma nivå som våra konkurrenter samt bidra till klimatet genom kompensation, säger Bo Andersson. Johanna Edelönn tillägger:

– Våra kunder får vara med och bidra till något positivt medan de tar sitt körkort.