• Stort pådrag när statsministern besökte Linköping. Foto: Tommy Pettersson
  • Stefan Löfven fick vara med om en låtsasförlossning på förlossningsavdelningen. Foto: Tommy Pettersson

Fokus på kvinnors hälsa

I förra veckan besökte statsminister Stefan Löfven förlossnings- och bröstcanceravdelningarna på Universitetssjukhuset i Linköping. Fokus för besöket var kvinnors hälsa och arbetet för en jämlik sjukvård.

Från Region Östergötland mötte man upp med en hel delegation i form av regionråd Mats Johansson, (S), regionråd Christoffer Bernsköld,(S) samt regionråd Kaisa Karro, (S).

Det går bra nu

Det är drygt ett och ett halvt år sedan Landstinget i Östergötland blev region och det stora sjukhusbygget är invigt sedan en tid tillbaka. Regionfullmäktige behandlade dessutom sin årsredovisning för 2015  ungefär samtidigt med statsministerbesöket och i stora drag kan man blicka tillbaka på goda resultat men man har fortfarande stora utmaningar som behöver tacklas.

–  Regeringen har satsat mycket på förlossningsvård, bröstcancervård och överhuvudtaget på kvinnors hälsa så det känns bra att vi kan visa upp våra verksamheter inom dessa områden för statsministern, berättar Christoffer Bernsköld och får medhåll av sin partikamrat.

– I Östergötland har vi en hälso- och sjukvård med goda resultat och vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi har klarat både investeringar och att möta nya behov med en ekonomi i balans. Regionen står dock inför stora framtida utmaningar och vi behöver fortfarande arbeta med att få de sjukvårdande enheternas ekonomi i balans. Förutsättningarna för en fortsatt utveckling för Östergötland är goda. Med de satsningar vi gör inom hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och inom ramen för vårt regionala utvecklingsansvar står vi starka inför framtida utmaningar, säger Mats Johansson.