• Mellan Gamla Linköpings byggnader och Vallaskogen står nu teatern som ny. Foto: Tommy Pettersson

Folkets parkteatern på plats

Högtidlig invigning i maj

I början av maj sker invigningen av nygamla Folkets parkteatern. Men redan nu står den ståtliga byggnaden på plats i Gamla Linköping, på den tomt i stadskvarteret där Sjöbergska friluftsteatern finns, till allmänt beskådande.
Folkets parkteatern revs förra året, flyttades till  Friluftsmuseet Gamla Linköping och byggdes sedan upp ”planka för planka”. Återuppbyggnaden har skett på det sättet att man försökt återskapa hur byggnade den som såg ut  på 1920-talet. Det är Bryggaregården, Friluftsmuseet Gamla Linköping samt kultur- och  fritidsnämnden har samverkat med projektet och det var Bryggaregården köpte teatern.
Fredrik Törnqvist som är ordförande i Bryggaregården och vd för  Stångåstaden berättade då att flytten och uppbyggnaden har kostat ungefär 13  miljoner kronor och huvuddelen är finansierat med medel ur Westman - Wernerska  stiftelsen och en del är finansierat av HSB.

Bevara  kulturhistoriska byggnader

Arkitekten Axel Brunskog ritade teatern på 1920- talet och ett  gestaltningsprogram har togs fram av arkitekten Börje Mathiasson på Formiloge 2014. Den nyuppförda teatern i  Gamla Linköping kommer att ha plats förlika många människor som när  teatern låg i Folkets park.
Den nya teatern ger en möjlighet för unga att spela teater och eventuellt sjunga och  dansa och även ha flera permanenta utställningar utan bemanning öppna året runt

Efter konkursen

När Folkets park Upa gick i konkurs var det många som var oroliga för att  bevarandet av parken och dess byggnader var i fara. Efter att HSB köpt större  delen av fastigheten fördes förhandlingar med kommunen om att rädda den gamla  utomhusteatern.
Syftet med att flytta teatern var att bevara de  delar av Folkets park som är kulturhistoriskt värdefulla, intressanta ur ett  folkrörelseperspektiv och som kan illustrera Linköpings nöjeshistoria.
Historien om Folkets Park Linköping kommer man nu att visa upp i en  utomhusutställning i det nya folkparksområdet. Utställningen kommer att  sjösättas 2015 under invigningen av parkteatern.
Fram till i vår kommer man att samla in minnen för att kunna göra  parkkulturen levande under utställningen, och det finns en hel del  kunskapsluckor sedan öppnandet 1921. Nu är det är bara för folk att lämna in sina minnen.
– Vi vill ge linköpingsborna en chans  att berätta om sina minnen från Folkets Park, stort som smått. Vår ambition är att visa  delar av det insamlade materialet i  utställningsform i samband med flytten och  bygget av Folkets  Parkteatern, berättar Hanna  Wihlborg, projektledare för Folkets Parkminnen.