• Stabil hyra och uppmuntrande skolcoacher kan leda till ökat välmående, säger Gunnar Broman och Rebecka Gabrielsson. Foto: Julia Kimell

Folkpartiet vill införa studiecoacher

Få bukt på gymnasieavhoppen

Studiecoacher kan motverka ungdomsarbetslöshet. Det säger Folkpartiet som pekar på att avhopp från gymnasiet är den vanligaste orsaken till att ungdomar fastnar i arbetslöshet.

Den som hoppar av skolan har förstås svårt att få jobb och behöver hjälp med att gå klart sin utbildning. En mentor för elever i riskzonen kan se dem och hjälpa dem att styra upp studierna och sätta ord på drömmar och mål.

– Alla är olika, och alla vill inte bli akademiker. Så det måste finnas olika sätt att ta sig igenom gymnasieskolan. Vi tror att nyckeln är att motivera och stötta eleverna, i stället för att – som Socialdemokraterna vill – lagstifta kvar eleverna i skolbänken. Jag vet att det finns lärare och rektorer som längtar efter detta, säger Rebecka Gabrielsson som är Folkpartiets förstanamn till kommunfullmäktige.

De vill också öka statusen på yrkesutbildningarna och inrätta fler lärlingsanställningar. Linköping ska plocka hem fler guldmedaljer i yrkes-SM. Nytt för i höst är att gymnasielärlingar kan få anställning på sin arbetsplats i form av en gymnasial lärlingsanställning. FP vill att platserna ska bli mer attraktiva och få fler att fullfölja dem.

Ingen hyreshöjning

FP presenterar även förslaget om att stoppa Tekniska verkens avgiftshöjningar inom elnät, VA, renhållning och fjärrvärme under 2015-2018, och att Stångåstadens hyreshöjningar begränsas till inflationen.

– Det här kan på sikt ge fler arbetstillfällen. Om linköpingsbon får mer pengar över stimuleras den lokala ekonomin. Då Stångåstadens hyressättning normerar stadens övriga fastighetsägare minskar detta folks boendekostnader. Det här är dessutom ett sätt att göra en utdelning till medborgarna som är de verkliga ägarna, konstaterar Gunnar Broman som är ledamot i kommunfullmäktige.