• Martin Modéus menar att Sverige ägnar sig åt signalpolitik i asylfrågan. Foto: Tommy Pettersson
  • Symboliken med gummibåten går inte att ta miste på. Foto: Tommy Petterson
  • Det var kampanjen Folkkampanj för asylrätt som på lördagen organiserade en manifestationen. Foto: Tommy Pettersson

För ett humant asylmottagande

Biskop Martin Modéus höll tal i lördags på Gyllentorget för ett par hundra församlade deltagare. I appelltalet propagerade biskopen för ett humanare mottagande av asylsökande.

Det var kampanjen Folkkampanj för asylrätt som på lördagen organiserade en manifestation mot "Transportöransvar" och hinder mot familjeåterförening. Samtidigt pågår även en namninsamling på kampanjens hemsida som ska lämnas in i protest till Sveriges riksdag så småningom.

Kritisk hållning

Det är inte första gången som biskopen tar ställning i flyktingfrågan han har tidigare uttalats sig kritiskt mot de nya asylreglerna när han träffade riksdagsledamöterna i socialförsäkringsutskottet för att framföra Svenska kyrkans kritik.

– Med den nya föreslagna flyktingpolitiken är det våra samhällsvärderingar av generositet och öppenhet som är i fara, menade Martin Modéus.

– De nya reglerna innebär att de som beviljas skydd endast ska kunna få temporära uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening. I båda fallen vet vi och de som lagt förslagen, att det ökar ohälsan hos de ankommande och dramatiskt försämrar möjligheterna till integration i samhället.

Man är beredd att behandla människor som fått tillflykt till Sverige sämre för att avskräcka andra från att komma hit. Enskilda människor används som brickor i ett politiskt spel. Detta är, såvitt jag kan se, ett helt nytt fenomen i svenskt politiskt liv, säger Martin Modéus.

Syftet är signalpolitiskt

Biskop Martin Modéus talade inte enbart för asylrätt på lördagen utan han deltog också i en stödkonsert för människor på flykt i domkyrkan på söndagskvällen. Initiativet till konserten kom från unga körsångare i en av församlingens körer som ville göra något "mer" med sin konsert än att bara sjunga.

För musiken svarade kören Accentus under ledning av domkyrkoorganist Sara Michelin, Mångfaldskören under ledning av Jenni Åström, sånggruppen Sånga samt inbjudna musiker. Biskop Martin Modéus, den syriske poeten Housam Al Mosilli och Lars Engström från flyktingboendet i Skänninge talade engagerat under kvällen.