• Vid årsskiftet blir sjukvården i Östergötland avgiftsfri för patienter över 85 år. Foto: Claudio Bresciani/TT

Förändringar i sjukvården

I tisdags tog regionstyrelsen beslutet. Vid årsskiftet blir sjukvården i Östergötland avgiftsfri för patienter över 85 år, dessutom kommer även preventivmedel inom läkemedelsförmånen att vara kostnadsfria för personer under 21 år.

– Äldre är en grupp som ofta besöker sjukvården. Dessutom lever många pensionärer på marginalen. Det är viktigt att ingen undviker ett vårdbesök för att den inte har råd, säger Mats Johansson (S), styrelseordförande i Region Östergötland.

Även tandvård

Det nya beslutet gäller öppen hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen, men även förbrukningsartiklar som exempelvis inkontinenshjälpmedel. Tandvård, som omfattas av samma lag, blir också den kostnadsfri, till exempel nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade.

Regeringens budget

Det färska beslutet grundar sig i regeringens budget för 2017, där pengar avsatts för just det här ändamålet. Hälso- och sjukvårdsnämndens ram har nämligen utökats med nio miljoner kronor för att reformen ska vara möjlig att genomföra.

En annan förändring är att preventivmedel inom läkemedelsförmånen blir kostnadsfria för personer under 21 år, sedan tidigare subventionerar Region Östergötland även preventivmedel för personer under 26 år.