• Säkerhetschefen Johan Edvardsson vill stoppa ryktesspridningen. Foto: Tommy Pettersson

Förebygga och förhindra ryktesspridning

Igår hadekommunens säkerhetsfunktion, polis, räddningstjänst och representant för samverkansrådet i Skäggetorp ett möte där ämnet som stod på dagordningen var samordning.
Nu så här några dagar efter branden i Allaktivitetshuset sätter man högsta fart på det förebyggande trygghetsarbetet för att motverka social oro och vikten av att ta tillvara på de goda krafter som finns i Linköping.

Motverka ryktesspridning

Vid samverkansmötet diskuterades även den olycksdigra branden  där Allaktivitetshuset i Skäggetorp brann ned till grunden. Deltagarna  på mötet var positiva till att verksamheten för ungdomarna kan fortsätta  under sommaren, dock i andra lokaler. Nu är det polis och sociala  myndigheter som får stå för ett selektivt förebyggande arbete i området  fortsättningsvis.
– Det förekommer en del ryktesspridning, inte minst i  sociala medier, men det är viktigt att det polisiära arbetet nu får ha  sin gång, säger Johan Edvardsson, säkerhetschef i Linköpings kommun och  han får understöd ifrån polisen.
– För att skapa trygghet i hela samhället måste alla  samhällsaktörer vara med och jobba tillsammans. Det görs inte av  enskilda individer eller myndigheter, säger Joakim Jäderstig, biträdande  polisområdeschef.