• Omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson är glad för den nya föreningen. Foto: Jerry Prütz

Förening för barn med föräldrar i fängelse

Föreningen Bufff, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, etablerar sig nu i Linköping. Föreningen finns, i stort sett, över hela landet och sedan tidigare men öppnar nu upp för verksamhet i Linköping. I och med det får de ett föreningsbidrag på 35 000 kronor. Ett beslut som togs när Omsorgsnämnden sammanträdde i förra veckan. 

– Jag är mycket glad att Bufff nu även kommer att finnas i Linköping. Många barn far väldigt illa när en förälder eller annan familjemedlem blir satt i fängelse. På sätt och vis blir även barnet delaktigt i det straff som den anhörige blir tilldömd. Självklart ska man sätta brottslingar i fängelse men det är lika självklart för oss i Linköpings kommun att vi ska försöka se till så att barnen till dem som sitter inne inte ska fara illa, menar Liberalernas kommunalråd och omsorgsnämndens ordförande, Daniel Andersson och tillägger att det är därför man nu ger den nystartade föreningen en ganska rejäl summa så de skyndsamt kan komma igång med sin viktiga verksamhet.

Jourtelefon och gruppverksamhet

Pengarna ska bland annat gå till en jourtelefon och till att försöka hitta en lokal. Till största delen handlar Bufff:s verksamhet om följa med och stötta när barnet ska åka till en anstalt för att träffa sin intagna förälder/anhörig men även annan gruppverksamhet för barn och ungdom.