• Kristina Edlund är i centrum och i förhandlingsläge. Foto: Tommy Pettersson

Förhandlingar pågår om makten

Förhandlingarna mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet rulla så sakteliga framåt. Denna vecka måste man gå in i ett slutskede för att överhuvudtaget kunna hinna med alla spörsmål innan kommunfullmäktige har sitt sammanträde den fjärde november då allting ska vara klart.

Samtliga partier som ingår i den kommande majoritetsbesättningen är förtegna om vad som sägs i förhandlingarna men helt klart är att man driver sina egna hjärtefrågor som man gick ut med i valrörelsen. Samtidigt med den sakpolitiska förhandlingen pågår också en intern diskussion i varje parti som handlar om vilka ordförandeposter man kommer att vilja ha i nämnder och bolagsstyrelser. Enligt uppgift dryftas dessa frågor nu även parallellt i den gemensamma förhandlingsgruppen mellan partierna.

Intensiva förhandlingar

Ett stort antal frågor återstår i det som man kallar för intensiva och konstruktiva förhandlingar. Man har en gemensam uppfattning om att nå gemensamma överenskommelser för en politik för linköpingsbornas bästa och samtliga tre partier har fått och kommer att få utrymme för sina frågor i den slutliga överenskommelsen. Frågor som avgörs på riksplanet i regering och riksdagssammanhang kan med fördel avföras ur de kommunala örhandlingarna för att undvika ideologiska stridsfrågor. Exempel på sådana frågor är, kommunal vetorätt vid friskoleansökningar och vinster i välfärden.

– Vi har tre partier som ska samarbeta och med våra politiska frågor som vi gått till val på. Vi går på djupet i diskussionerna i en positiv anda och strävar efter att få en bred politisk majoritet. Samtalsklimatet är bra och det ser ljust i att nå en överenskommelse som i slutändan gynnar linköpingsborna, säger Kristina Edlund socialdemokratisk talesperson.

Ett plus två

Socialdemokraterna är det överlägset största partiet i samarbetstrojkan men man måste visa lyhördhet gentemot de två andra mindre partierna i förhandlingarna. För att få en egen majotit i fullmäktige och på så sätt stänga ute Sverige Demokraterna behövs det en stabil ”regeringsplattform” och ett program som håller hela vägen en hel mandatperiod.

– Vi är glada att vi kunnat gå vidare med trepartsamtalen och ser goda möjligheter att genomföra mycket av vår gröna politik, säger Nils Hillerbrand från Miljöpartiet och påpekar att man hitintills fått gehör för partiets gröna frågor och sin skolpolitik. Folkpartiets förhandlingsdelegation är lika optimistisk a som miljöpartiets dito. Det var det parti som vågade bryta blockpolitiken denna gång och följaktligen kanske har mest att förlora om det går åt pipsvängen i förhandlingarna.

– Det är rätt att Folkpartiet nu går in i bredare förhandlingar utifrån de förda samtalen. Jag bedömer att vi har goda förutsättningar att genomföra och verkställa vår politik och våra liberala värderingar. Allt grundar sig i valresultatet som ledde till ett svårt parlamentariskt läge, där vi i Folkpartiet nu ser öppningar för att kunna ta ansvar för vår politik utifrån det vi fått mandat för, säger Rebecka Gabrielsson från folkpartiet.