• Marianne Lindh är styrelseordförande för kulturskolan. Foto: Leif Larsson

Försiktigt positivt om kulturskolan

Känslor har satts i svall då man nu diskuterat kulturskolan och dess framtid. Kulturskolans styrelseordförande Marianne Lindh är dock hoppfull inför framtiden.

Under hösten har tjänstemän utrett vad kommunen vill med kulturskolan i framtiden. Debattens vågor har gått höga och åsikterna om hur och vem som ska driva kulturskolan går isär. Kommunen har även dålig ekonomi vilket självklart inverkar. På hemsidan skriver man: ”Kommunen anser att kultur är viktigt, lika viktigt som annan meningsfull verksamhet på fritiden. Kommunen anser att kultur är så viktigt att det i utredningen föreslås att alla barn på förskolan, grundskolan och på fritidshemmen ska få tillgång till och utöva olika former av kultur i sin vardag som ytterligare en dimension av lärandet och den personliga utvecklingen. Denna föreslagna satsning innebär att det i praktiken tillförs motsvarande två heltidstjänster med semesteranställning vilket ger mer tid per år för att utveckla kulturutövandet för barn och unga i Åtvidaberg. Hur satsningar ska göras är ett ständigt dilemma. Hänsyn måste tas till vad som ger mest effekt på lång sikt. Ska en begränsad andel få mycket resurser eller ska många få lite under lång tid?”.

Ordföranden är försiktigt positiv

Marianne Lindh, som är styrelseordförande för kulturskolan är dock försiktigt optimistisk.

– Jag har just kommit ut från ett möte med kommunen som var mycket positivt och det är väl egentligen allt jag kan säga. Det gavs inga löften om hur det blir i framtiden och vem som ska driva verksamheten men det hade jag inte trott heller. Nu får vi vänta på det beslut som kommer att fattas av ansvariga politiker.

Utredningsgruppens förslag för framtidens kulturskola är att kommunen ansvarar för samordning och utveckling av musikundervisning och andra kulturaktiviteter i Åtvidaberg på skoltid och fritid i samverkan och i dialog med olika aktörer. Kulturskolan med sin personella kompetens i framtiden erbjuder och samordnar kulturaktiviteter i grupp och enskilt på fritiden i samverkan med andra aktörer i samhället. Tänkbara aktörer är kyrkorna, studieförbund, föreningar som erbjuder dans, teaterföreningar med mera och att verksamheten utvecklas efter barn och ungas intressen och vilja.

Viktigt med kultur

Det ska finnas tillgång till kulturaktiviteter för barn och unga i hela kommunen genom samverkan med skolan. Kulturaktiviteter ska likställas med andra aktiviteter för barn och unga som utförs av olika aktörer i hela kommunen. Därmed blir kulturaktiviteter frivilliga på fritiden och obligatoriska i skolan så att alla barn i Åtvidaberg får ta del av och utöva kulturaktiviteter. Grundskolorna och Kulturcentrum ska utgöra platsen för kulturaktiviteter både som arena och fysisk plats och att förskolan, grundskolan och fritidshemmen i samverkan med en extra resurs med kompetens och erfarenhet inom kulturområdet ska arbeta fram en plan och en struktur för kulturutbudet i skolan.