• Den utrotningshotade franciscanadelfinen kan studeras med hjälp av teknik från Östersjön. Foto: Beatriz Schulze

Forskning kan rädda delfin

Teknik som man använt för att räkna antalet tumlare i Östersjön kan komma till hjälp för att studera franciscanadelfinen i Sydamerika. Kolmårdens forskningschef Mats Amundin var under första halvan av oktober i Brasilien och satte ut klickdetektorer i Babitonga bay.
Anledningen till det är att franciscanadelfinens klickljud är närmast identiska med Östersjöns tumlares. Därför hoppas man kunna använda samma teknik för att studera den sydamerikanska delfinen.

Var och hur många?

Fransciscanadelfinen är Sydamerikas mest hotade valart och eftersom man vet för lite om dess status kan man ännu inte sätta in rätt bevarandeåtgärder.

– Man vet att delfinen lever utmed kusten på fyra-fem ställen men inte var de är eller hur många de är. Delfinerna är mycket svåra att se, de kommer upp på ett försiktigt sätt och är vattenytan krusig är det omöjligt. Eftersom de klickar i princip hela tiden kan man hitta dem med klickdetektorer, säger Mats Amundin.

20 detektorer

Under besöket i Brasilien hade han med sig tio detektorer men har nu fått tillstånd från Havsmyndigheten att sätta ut lika många till under första halvan av 2016. I vattnet finns även en annan sorts delfin, sotaliadelfinen, men den har ett annorlunda klickljud och det är därför inga problem att höra skillnad på dem.

I Babitonga bay är vattnet grunt och detektorerna måste anpassas för att klara av tidvatten och nätfiske. Mats Amundin säger sig vara ganska optimistisk och kunde redan innan han lämnade Brasilien se resultat som såg ut som att det loggande bra. Projektet kommer till en början att pågå under ett halvår.

Tumlare kartlagda

Under perioden januari 2010 till september 2015 pågick ett bevarandeprojekt av tumlarna i Östersjön. Projektet SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise) koordinerades av Kolmårdens djurpark men alla EU-medlemsländer runt Östersjön medverkade och projektet finansierades av EU och nationella bidragsgivare. Med klickdetektorer registrerades klickljud från bland annat tumlare.

Mats Amundin berättar att de kommit fram till viktiga slutsatser om tumlarnas liv i Östersjön.

– Vi har identifierat ett område i centrala Östersjön som verkar vara tumlarnas reproduktionsområde under perioden maj till oktober. Där parar de sig och föder sina kalvar. Vi har också identifierat ett stort inflöde i sydvästra delen av Östersjön mellan Bornholm och Danmark. På sen höst flyttar de in till danska farvatten, säger han och berättar att resten av tumlarna sprider ut sig för att leta fisk på vintern.

– Jättekul om det visar sig att man kan använda tekniken från forskningen på tumlarna, avslutar han.