• En grop ska fyllas med en förskola. Foto: Tommy Pettersson

Förskola byggs på "Semis"

Nu bygger Botrygg igen på tomten där Engelska skolan är belägen. Tidigare har man byggt på baksidan där gamla fotbollsplanen var förlagd och nu är det dags att bygga på den gamla marken där man spelade tennis förr i tiden.

Det blir en förskolebyggnad, med kommunen som hyresgäst, för sammanlagt 50 barn.

Semis blev Engelska skolan

Nyligen har byggnationen startat av en ny förskola på Brunnsgatan på samma tomt där Engelska skolan ligger.

I Linköpingstermer byggs det nu på den gamla skolgården vid lärarseminariet, eller som eleverna döpte skolan till, "Semis".

Den nya förskolan är placerad på de gamla tennisplanerna och nybyggnationen sammanfogas med det befintliga kulturmärkta lilla bostadshuset.

Godkända byggplaner

Förskolan kommer ge plats till cirka 50 barn och väntas stå klar senare under hösten med Linköping kommun som hyresgäst.

Området är ett byggnadsminnesmärkt vilket har haft en stor inverkan på skolans utformning. Såväl kommun som länsstyrelse har prövat och godkänt byggplanerna.

Arkitekt för projektet är Per Larsson på Sonark. Han beskriver utformningen som en paviljongbyggnad i parken.

En modernt utformad tillbyggnad som hämtar sin inspiration från tidigare växthus. Mycket grönt och växtlighet bland annat på spaljéer förstärker denna känsla.

– Vi är glada att kunna erbjuda kommunen en förskola i ett centralt läge i en fin naturmiljö, säger Adam Cocozza, VD på Botrygg.