• Barn- och ungdomsnämndens ordförande Catharina Rosencrantz får spadtagshjälp av representanter från Hemsö. Foto: Julia Kimell
  • Catharina Rosencrantz är nöjd över upphandlingen med Hemsö, som kommer tillgodose skolbehovet i Ullstämma. Foto: Julia Kimell

Första spadtaget för Ullstämmas nya skola

Nu är första gruset kastat för Hemsös nybygge, Linköpings nyaste skola som ska ligga på ett stort exploateringsområde i Ullstämma i Linköping. – Det här är ett område som växer. Nyligen expanderade Ullstämma med 500 bostäder, vilket kräver en skola, och i och med detta kan vi ligga i fas med behovet, säger Catharina Rosencrantz.

Skolan får plats för 350-400 elever både i förskola och skola upp till årskurs 6, och de boende i området får betydligare kortare skolväg när byggnaden står klar sommaren 2015.

Inledningsvis ska fokus ligga på förskoleplatser, och eftersom byggnaden är flexibel kan utrymmena anpassas till alla årskurser.

Efter spadtaget var gjort fick Catharina Rosencrantz ta ett rejälare tag med grävmaskin. En debut för barn- och ungdomsnämndens ordförande.

– Jag har aldrig kört förut, roligt men mycket att hålla koll på! Så många variabler, säger hon.

Flexibla lokaler

Hemsö med säte i Stockholm är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. De har fastigheter över hela landet från Umeå i norr till Malmö i söder och vann upphandlingen i Linköping om förvärvet och uppförandet av skolan.

Kommunen blir hyresgäst med ett 15-årigt hyresavtal i de nybyggda lokalerna. De använder Sunda hus miljödata för kontrollering och dokumentation av allt material som används till byggandet. Fokus ligger på att skapa en sund miljö för barnen.

Hemsö har sedan tidigare tre förskolor i kommunen.

– Det är kul med variation och nya aktörer. Det här var en annorlunda förfrågan med färdiga handlingar. Vi som nämnd fick gå in och ha synpunkter på markutdelningen, säger Rosencrantz.

Investeringen beräknas kosta 100 miljoner kronor.