•  FörsvarsministerKarin Enström. Foto: Lasse Jansson

Försvaret ska stärkas

I dagarna är vi moderater från partiledning, regering och riksdag samt lokala företrädare ute i försvaret. Vi samtalar med försvarets officerare, soldater, sjömän och frivilliga på förband, skolor, övningar och hemvärnsgrupper över hela Sverige.

Alliansregeringens stora försvarsreform skapar ett modernt och användbart försvar för att möta morgondagens utmaningar. Vi besökte idag Helikopterflottiljen i Linköping.

Överbefälhavare Sverker Göranson har vid flera tillfällen konstaterat att den pågående försvarsreformen är rätt väg att gå för att skapa ett försvar som kan hantera de kriser och konflikter Sverige kan ställas inför.

Händelserna i Ukraina och den ryska aggressionen ger en förändrad säkerhetspolitisk situation i Europa. Det påverkar Sverige och den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Därför har allianspartierna presenterat ett kraftfullt paket för att stärka Sveriges försvar. Det handlar om satsningar på övning, personal och materiel och satsningarna görs på både kort och lång sikt. Med alliansen kommer försvarsanslaget vara 5,5 miljarder högre årligen 2024.

Allianspartierna vill bland annat att incidentberedskapen ska stärkas, antalet flygtimmar och den marina närvaron ska öka. Vi vill se en större närvaro i och över Östersjön, bl a på Gotland. Att övningsverksamheten ökar är centralt för att skapa välutbildade samövade förband. I allianspaketet ingår också flera förmågehöjande materielsatsningar. Det handlar till exempel om att öka antalet nya Jasplan från de beslutade 60 till 70, att insatsorganisationen ska innehålla 5 operativa ubåtar och att anskaffa nytt medelräckviddigt luftvärn.

Ute i försvaret, på regementen, skolor och hemvärnsgrupper, pågår varje dag verksamhet som stegvis stärker det svenska försvaret. Men försvarsreformen är också en stor samhällsreform som skapar arbete för tusentals unga män och kvinnor och genererar ekonomisk utveckling på Sveriges förbandsorter. Att genomföra reformen och stärka försvarsförmågan är en av de viktigaste frågorna vi står inför. Därför är Moderaterna idag ute och samtalar i försvaret över hela landet.

Karin Enström (M) Försvarsminister

Paul Lindvall (M) Kommunstyrelsens ordförande, Linköping